Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd og får støtte fra flere moskeer

Flere moskeer støtter stans av statsstøtte til Islamsk Råd. Rådet, som tidligere har fått støtte til å fremme dialog, vil foreløpig ikke kommentere saken.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland fortsetter å holde tilbake støtten til Islamsk Råd Norge.
  • NTB
  • Olga Stokke

Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.

Også på denne tiden for ett år siden valgte kulturminister Linda Hofstad Helleland (h) å holde tilbake pengestøtte til Islamsk Råd Norge. (IRN). Da var begrunnelsen at hun ville ha en redegjørelse om at IRNS nye styre var blitt valgt på en lovlig måte.

Bråket i den islamske paraplyorganisasjonen som ifølge egne opplysninger representerer ca. 80.000 medlemmer, fikk mye oppmerksomhet da det forrige styret trakk seg i protest mot at rådet ikke ville si opp generalsekretær Mehtab Afsar.

Bråk om ansettelse og nikab

Siden er det blitt valgt nytt styre, og Afsar har hele tiden fungert som generalsekretær.

Generalsekretær Mehtab Afsar har fungert som generalsekretær i den turbulente perioden i Islamsk Råd Norge. Mye har handlet om nettopp hans rolle.

Det ble ikke mindre oppstyr da Klassekampen bragte nyheten om at IRN hadde valgt å ansette en kvinne som bruker det ansiktsdekkende plagget nikab. Leyla Hasic ble ansatt i en stilling som blant annet innebærer kommunikasjonsarbeid.

I den forbindelse uttalte statsråden til NTB:

– Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn? Jeg mener dette er ytterst uklokt og provoserende. Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander.

Hasic har ikke tatt imot Aftenpostens invitasjon om intervju.

Kulturministeren ber jurister vurdere statsstøtten til Islamsk Råd

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

En rekke moskeer truet med å trekke seg fra IRN. I kjølvannet av bråket arbeider også en del krefter med å etablere en ny organisasjon for norske muslimer.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge vil ikke uttale seg om saken onsdag.

– Vi kommer til å kommentere etter hvert, sier Afsar til NTB.

Får støtte av moskeer

Flere muslimske ledere NRK har snakket med, støtter kulturministeren. Blant dem talspersonen i Islamic Cultural Center, Zubair Ahmed, og Ghulan Sarwar, styreformann i Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat.

– Statsstøtten skulle brukes til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religioner og det norske folk. Det har ikke skjedd, sier Sarwar til kanalen.

Flere moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Mehtab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon. Formålet er å arbeide med religionsdialog.

Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog. Ansatte medarbeider med niqab.Andreas Slettholm: Nikab-ansettelse bør være spikeren i kisten for støtte til Islamsk Råd