Norge

Orker du å ta buss for tog enda et år, blir det bedre – heter det. Jernbanens statistikk viser noe annet.

Siden 2009 har Oslo S vært stengt hver sommer. Over 2,1 milliarder kroner er brukt på å forebygge forsinkelser i østlandsområdet. Likevel går det feil vei med punktlighet, regularitet og antall innstillinger.

Her, ved Tollboden nær Havnelageret, slippes for tiden tusenvis av pendlere av, pendlere som kjører buss for tog for å komme på jobben.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

På en gruslagt parkeringsplass ved Tollboden i Oslo sentrum settes nå tusenvis av passasjerer av daglig. De er egentlig er togpendlere. Men som for Lars Rickhard Horgmo (25), fra Moss, betyr sommeren 2017 seks strake uker med buss for tog.

Han var 16 år da det daværende Jernbaneverket i 2009 begynte å stenge hele eller deler av lokaltogtrafikken rundt Oslo S – for å forbedre jernbanen og stanse alle forsinkelsene.

Det har de fortsatt med siden.

Lars Rickhard Horgmo (25) er fast pendler på toglinje L21 fra Moss til Oslo. Han er ikke overrasket over at det går feil ved med jernbanens punktlighet, til tross for alle årene med buss for tog.

– Bussene mer punktlige enn togene

Inkludert i år er det tilsammen brukt over 2,1 milliarder kroner på å legge milevis med nye signal- og strømledninger, nye skinner, ny pukk og nye sporvekslere.

Innsatsen er enorm. Men faktum, ifølge jernbanens egen statistikk, er at punktlighet og regularitet de siste årene er gått ned.

Regularitet måler om togene faktisk går, punktlighet om rutetabellene holdes.

– Det er også min opplevelse at det går feil vei, sier Horgmo.

– Det er faktisk sånn at bussene som erstatter tog er mer punktlige enn togene. Det er synd. Vi pendlere loves et produkt vi ikke får, noe som går ut over meg og min arbeidsgiver, sier han.

Gikk feil vei også etter slakt fra Riksrevisjonen

I mars i fjor presenterte Riksrevisjonen en knusende rapport om effekten av jernbanens vedlikeholdsarbeid. Den tok for seg jobben som var gjort frem til desember 2015.

«Det er feil at de store summene som gjennom flere år nå er bevilget til vedlikehold på jernbanen har gitt bedre punktlighet og bedre oppetid», skrev de i rapporten.

Fra arbeider på Oslo S i 2011.

Riksrevisjonen konstaterte at regulariteten for jernbanen var lavere i 2014 enn i 2006.

– Riksrevisjonen har rett. Men det er nå det skal bli bedre, svarte Elisabeth Enger, daværende sjef for Jernbaneverket, i dag direktør for Jernbanedirektoratet.

Derfor har Aftenposten sett på Bane Nors årsrapport for 2016, punktlighetsstatistikker for våren 2017 og medieoppslag rundt innstillinger og forsinkelser nå i vår. De dokumenterer at:

 • Jernbanens punktlighet gikk ned fra 2015 til 2016, mer på strekningen der det er lagt ned mest penger enn andre steder.
 • Regulariteten sank fra 97,9 prosent i 2013 til 95,3 prosent i 2016.
 • Nesten 18.000 tog ble innstilt i 2016. 8335 av disse skyldtes streiken i fjor høst. Likevel ble over 1000 flere tog innstilt fra 2016 til 2015.

I gjennomsnitt var det 255 forsinkelser og innstillinger daglig på norske persontog i fjor, påpekte VG i april i år. Da er streiken holdt utenfor. Antallet er høyere enn i 2015.

Les også

DEBATT: «Forsiktige stønn. Oppgitte, resignerte mennesker. Gratulerer NSB. Dere har klart det. Vi har gitt opp.» | Audun Haglo

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker arbeidet på Oslo S sommeren 2016.

Bane Nor-sjefen: Jeg mener at det går bedre!

Vibeke Aarnes.

Vibeke Aarnes er fungerende sjef for Bane Nor, det tidligere Jernbaneverket.

– Over 2 milliarder kroner er brukt. Hva får egentlig pendlerne igjen?

– De får en bedre jernbane. Antall signalfeil går ned i området rundt Oslo, fra 166 i 2015 til 100 i fjor og trolig rundt 60 i år. Forutsigbarheten og punktligheten er blitt bedre.

– Men din egen statistikk viser at punktligheten tvert imot gikk ned fra 2015 til 2016?

– Akkurat 2015 var et veldig bra år. Vi vil oppleve variasjoner fra år til år. Vi kommer ikke unna at ting vil skje. Ser vi hele perioden fra 2008 og frem til i dag, har vært en positiv utvikling i punktligheten. Og prognosene for 2017 lover godt.

Les også

LES OGSÅ: Østfoldbanen rammes hardest – med seks uker stans i togtrafikken. Sjekk hvordan de andre linjene rammes sommeren 2017.

– Gjør de det? Gjennomsnittlig punktlighet for lokaltog rundt Oslo lå i ukene før sommerstengningen på 85 prosent, for InterCitytogene mot Lillehammer, Skien og Halden på 73,4 prosent?

– Dere har spurt spesielt om Etterstad-Lysaker. Her gikk det totalt sett veldig bra i starten av året, mens vi har hatt en dupp i mai og juni. Nå går det bedre igjen.

– Men nå går det jo nesten ikke tog?

– Det har du rett i, men noen går. Jeg mener at ting er blitt bedre, sakte, men sikkert. Det mener jeg å se i statistikkene. Men vi klarer ikke rushtidsmålene vi setter oss, sier Aarnes.

Spor 19, Oslo S. Når Oslo-oppholdet, er over er det her passasjerene møter for å bli fraktet hjem med buss for tog.

– Orker ikke tenke på hvordan det ellers ville vært

– Helt ærlig, hadde ikke dere i jernbanen selv forventet en mye større effekt enn dette?

Jeg synes effekten er god, sier Vibeke Aarnes.

– Det går i riktig retning. Jeg orker ikke tenke på hvordan situasjonen hadde vært om vi ikke hadde drevet denne systematiske fornyelsen, og alt vedlikeholdsarbeidet vi gjør i det daglige, legger hun til.

Hun påpeker at det nå går over 1000 gjennom Oslo på en vanlig hverdag.

– Trafikken har økt med 30 prosent de siste årene. Strekningen her kjøres ekstremt hardt. Det vil oppstå feil i gamle anlegg. Fortsatt har vi ikke begynt på dagens strekning mellom Oslo og Ski, eller Hovedbanen, lokaltoglinjen Oslo-Lillestrøm, sier hun.

– Dette betyr mer buss for tog i årene som kommer?

– Det gjør det. For 2018 planlegger vi fornyelser på Skøyen stasjon. Her er vi avhengige av forutsigbare bevilgninger.

– Når er det egentlig at pendlerne vil oppleve det store punktlighetsløftet?

– Dette kommer heller sakte, men sikkert, lover Aarnes.

Les mer om

 1. Jernbane
 2. Riksrevisjonen
 3. Vedlikehold