Norge

Flere pasienter med skabb i Bergen

Skabb er svært smittsomt, og smitter typisk ved hudkontakt. På bildet: Haukeland universitetssykehus.

Helse Bergen har siden sensommeren ukentlig fått inn pasienter med skabb.

  • NTB

– Det dreier seg om folk i alle aldre, fra barn til voksne. Dette er ikke vanlig, sier kommunikasjonsrådgiver Marthe Stangenes i Helse Bergen til VG.

Seksjonsoverlege Turid Thune ved Haukeland universitetssjukehus sier til avisen at de vanligvis kanskje får ett tilfelle i måneden av skabb, som er en type midd.

– Kanskje sjeldnere enn det, men nå får vi stadig henvisninger eller spørsmål fra fastleger etter at mange har forsøkt behandling og ikke blitt friske, sier Thune.

Hun opplyser at skabb er svært smittsomt og smitter typisk ved hudkontakt, men også via gjenstander og klær.

Hittil i år har Helse Bergen påvist skabb hos 87 personer.

Les mer om

  1. Bergen