Ektepar kjemper for å unngå 21 års fengsel for overlagt drap på svigersønnen

Ekteparet ble i tingretten dømt til 21 års fengsel for å ha beordret og betalt trippeldrapet på sin svigersønnen Tanveer Abbas (23), hans bror og deres far i Pakistan. Tirsdag starter de kampen for å bli frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Hun mistet ektemannen sin i trippeldrapet i Pakistan i 2013 og anmeldte sine egne foreldre for drapet. Nå skal juryen i lagmannsretten avgjøre skyldspørsmålet i ankesaken.
  • Hans O. Torgersen

Trippeldrapet fant sted 18. mai 2013 i Gurjat i Pakistan. Ekteparets ene datter, som mistet ektemannen Tanveer Abbas den dagen, anmeldte foreldrene sine til politiet samme dag.

Anmeldelsen utløste én av de mest utfordrende og ressurskrevende etterforskningene i Oslo-politiets historie.

– Det har vært en krevende sak på mange måter. Det er forbundet med store kostnader å drive etterforskning opp mot noe som har skjedd i et annet land, sier politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for Oslo-politiets drapsetterforskere.

Politiet sendte både taktiske og tekniske etterforskere til Pakistan. I tillegg kommer store kostnader til tolkning, men Metlid kan ikke fortelle hvor mye etterforskningen har kostet.

Svoger erkjente drapene

En egen gruppe med erfarne etterforskere, folk som Metlid kaller «veldig dedikerte», har vært skjermet fra andre saker.

Etterforskningen førte til en tiltale om overlagt drap for både foreldrene og farens bror.

Ifølge påtalemyndigheten skal ekteparet hjemme fra Oslo ha bestilt og betalt for drapene for å gjenopprette familiens ære, fordi datteren hadde giftet seg uten deres tillatelse, med en mann som de uansett ikke ville ha godkjent som svigersønn.

Ekteparet har hele tiden nektet seg skyldige, men broren/svogeren erkjente medvirkning til trippeldrapet. Han har imidlertid ikke forklart seg om ekteparets rolle.

Den fjerde personen som er siktet i saken, eldstebroren til de to drepte brødrene og sønn til den drepte faren, skal ha vært den som utførte drapene. Han er fortsatt på flukt, etterlyst av politiet i Pakistan.

I Oslo tingrett i desember 2015 ble både ekteparet og broren/svogeren kjent skyldige. Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel, broren/svogeren til 17 år.

«Det er snakk om tre overlagte drap. De fremstår som brutale og velregisserte, og samtlige tre drapsofre ble lurt i en felle. De kom frivillig til drapsstedene. Det ble brukt mer vold enn nødvendig for å drepe dem, overskuddsvold», skriver Oslo tingrett i dommen.

Jury skal avgjøre skyldspørsmålet

Under rettssaken i tingretten ble det malt et bilde av to familier som er blitt svært hardt rammet og er helt splittet. Ingen av ekteparets tre barn har i dag kontakt med foreldrene. I den andre familien er tre mennesker drept og én er på flukt, siktet for trippeldrapet.

Ifølge flere av forklaringene til vitnene i saken i tingretten var det ingen tvil om at det var giftermålet til ekteparets yngste datter, hun er nå 26 år gammel, som utløste drapene for at familiens ære skulle bli gjenopprettet.

«Retten finner ingen formildende omstendigheter, snarere tvert imot. At drapene skyldes et kvinnelig familiemedlems inngåelse av ekteskap representerer en tradisjon og kultur som ikke kan aksepteres», slo tingretten fast.

Alle de tre anket til lagmannsretten. Der er det en jury som skal ta stilling til skyldspørsmålet. Det er satt av 43 rettsdager, frem til og med 2. desember, til behandlingen av saken.