Slik kan politiets drone se deg fra luften

Første politipatrulje fremme på stedet? Det var en drone som hang i luften over Frognerbadet for noen dager siden mange minutter før politifolkene på bakken kom frem.

  • Hans O. Torgersen

Politiet har for lengst tatt droner i bruk i et prøveprosjekt. De små flyvemaskinene er blitt brukt til å lete etter forsvunne mennesker og til å ta oversiktsbilder fra ulykkessteder.

Minst et menneskeliv er reddet da en forsvunnet person ble oppdaget takket være det varmesøkende kameraet i en drone.

Nå har politiet i Oslo tatt bruken av droner et steg lenger: Dronen rykker ut fra en høyt plassert base på et tak i sentrum. Den er så raskt fremme at politifolk i bil bare kan se langt etter den.

– I ren flytid kan vi nå hvor som helst innen Ring 1 på 50 sekunder, og hvor som helst innenfor Ring 2 på to minutter. Så skal man prøve å finne det man skal se etter, sier politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge, som er prosjektleder for droner i politiet.

Justisminister Monica Mæland og politidirektør Benedicte Bjørnland følger med når en av politiets droner tar av under en demonstrasjon på taket av Politidirektoratets kontorbygg onsdag.
Les også

Politiets drone rykker ut til hele Oslo sentrum på to minutter: – Kan brukes til absolutt alt

Fritak fra regler

Politiet har av Luftfartstilsynet fått unntak fra flere bestemmelser som de fleste vanlige dronebrukere må overholde. En av disse reglene er den om at man ikke kan fly over bygninger, personer og biler.

En annen er den regelen som krever at operatøren skal se dronen hele tiden.

– Hvis denne dronen faller ned i hodet på folk eller på en bil i trafikken, så er det en alvorlig ulykke. Hva gjør dere for å redusere risikoen med å bruke droner på denne måten?

– Vi har et prosedyresett og en operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. På generelt grunnlag har vi ulike risikoreduserende tiltak på plass, men det viktigste er god kompetanse på operatørene våre. De gjennomgår en grundig opplæring og vi søker å operere dronene med så liten risiko som mulig, sier Lunde Ronge.

Politiets operatører vil i størst mulig grad unngå å fly over trafikkerte gater og det er ikke aktuelt å la dronen henge over folkemengder. Ved å holde dronen for eksempel over taket på en bygning, reduserer man risikoen for alvorlige ulykker.

Politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge styrer her dronen.

Lunde Ronge sto bak spakene på kontrollenheten da justisminister Monica Mæland og politidirektør Benedicte Bjørnland onsdag fikk se en demonstrasjon fra taket av Politidirektoratets kontorbygg på Majorstuen.

Droner i fire distrikter

Politiet prøver for tiden ut droner i fire politidistrikter. Tre politidistrikter har deltatt i prosjektet og har i ett år brukt droner ved operative hendelser: Troms, Trøndelag og Agder. 18 operatører eller piloter er utdannet.

14. april i år fant droneoperatør Christian Ekra i Agder politidistrikt en 75 år gammel savnet kvinne utenfor Mandal. Kvinnen lå ute i skogen og ble funnet ved hjelp av det varmesøkende kameraet på dronen.

Kvinnen hadde vært savnet i 12 timer da hun ble funnet i fem graders varme. Politiets drone kan dermed ha reddet liv.

Oslo politidistrikt har de siste ukene testet ut droner som kommer frem som første politienhet på stedet. Oslo bruker en drone av typen DJI Matrice 210, den største politidronen.

Det var en av disse som ble sendt ut fra taket på Majorstuen i retning et veikryss på Smestad, 2 kilometer unna. Med en fart på 60 kilometer i timen var den fremme etter to minutter. Toppfarten er enda høyere – over 80 kilometer i timen.

Noen sekunder senere hadde Lunde Ronge zoomet inn på en mistenkelig person, som denne gang var en politikollega. Da han satte seg inn i en bil, var skiltene klart lesbare. Hvis dette var fluktbilen etter et ran, ville politiet på bakken fått verdifull informasjon.

Festivaler og idrettsarrangementer

Målet med pilotprosjektet er å se i hvilken grad droneteknologi er egnet for bedre å kunne løse forskjellige politioppdrag.

Dronene skal først og fremst brukes til dokumentasjon av åsteder og til å gi de som sitter inne på operasjonssentralene en bedre situasjonsforståelse. Det gjelder spesielt ved større hendelser, som festivaler og idrettsarrangementer.