Norge

– Teoretiske betenkeligheter er viktige i en normalsituasjon, men ikke i den virkeligheten vi er i nå

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener det er behov for den nye kriseloven.

Norsk Industris Stein Lier-Hansen mener det er helt avgjørende at Stortinget støtter oppom regjeringens fullmaktslov. – Kritikerne problematiserer utover det som er rimelig.

  • Marianne Stensland
    Journalist
  • NTB

– Situasjonen endrer seg dag for dag. Vedtak må skje raskt, vi kan ikke bruke det gamle systemet, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri til Aftenposten.

Opposisjonen vil stramme inn

Regjeringen la onsdag frem forslag til en ny kriselov. Formålet med loven er å gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har nå vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer, og har møtt kraftig motbør blant flere jurister.

Les også

Stortinget slår på bremsene for regjeringens forslag til kriselov

Stortinget krever fredag tydeligere grenser for den nye loven. Fremskrittspartiet ber om mer tid til å behandle den.

– Vi kan ikke vedta loven slik den foreligger fra regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det må gjøres betydelige oppstramminger og klargjøringer slik at fullmakten ikke blir for omfattende, sier hun videre i en pressemelding.

Justisminister Monica Mæland (H) var fredag ettermiddag med koronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget. Ap-leder Jonas Gahr Støre er saksordfører for Stortingets behandling av saken.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre mener loven må strammes inn og presiseres.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av saken. Den skal etter planen tas til første gangs behandling i stortingssalen lørdag ettermiddag.

– Problematiserer utover det som er rimelig

Stein Lier-Hansen mener det er to hensyn som skal ivaretas parallelt – å redusere smittespredning og verne om norsk økonomi.

– Kritikerne av denne loven problematiserer utover det som er rimelig. Vi er jo i Norge, vi har et demokrati, samfunnet vårt tåler det. Vi har kontrollmekanismer.

Les også

Kriselov behandles i ekspressfart

Lier-Hansen mener tiden er inne for å være fremoverlent og vise regjeringen tillit dersom man skal unngå store skader i økonomien.

– Endringene må formaliseres raskt. Tradisjonelle vedtak tar for lang tid, sier Stein Lier-Hansen.

– Min sterke oppfordring til politikerne på Stortinget er at de må vise regjeringen tillit og gi dem en vid fullmaktslov. De må ikke lytte for mye til teoretikere, det som virker bra i en normalsituasjon, fungerer ikke nå, sier han.

– Hvis ikke risikerer vi å påføre samfunnet mer skade enn nødvendig.

Norsk Industri får ifølge direktøren 7–800 henvendelser daglig fra medlemsbedrifter som lurer på hvilke regler som gjelder. Foreningen representerer bedrifter over hele landet og er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Les også

Jusprofessor om kriselov mot koronaviruset: Åpner for å gjøre ting som vi i dag ikke kan forestille oss

– Alle teoretiske betenkeligheter og innsigelser er åpenbart viktige i en normalsituasjon, men ikke i den virkeligheten vi er i nå. Regjeringen må få utvidede fullmakter for å håndtere situasjonen.

– Kritikerne mener smittevernloven har tilstrekkelige fullmakter?

– Den har ikke det. Endringene må kunne formaliseres raskt. Tradisjonelle vedtak tar for lang tid, sier Lier-Hansen.

– Vi har allerede eksempler på at loven hindrer fri flyt av arbeidskraft mellom kommunene. Anleggsarbeidere kommer ikke inn på brakka. Smittevernloven kan dekke deler, men vi trenger også andre lover og forskrifter som kan tilpasses situasjonen.

Trekker i håndbrekket

Stortingets særskilte komité for koronasaker diskuterte saken utover fredagskvelden, men ble ikke ferdige. Det er ventet at diskusjonen tas opp igjen lørdag.

Blant temaene som diskuteres er hvor lenge loven skal gjelde. Regjeringen har i sitt forslag lagt opp til at unntaksloven skal gjelde i seks måneder, men det er opposisjonen skeptisk til.

Støre skal ifølge TV 2 ha foreslått at loven begrenses til en varighet på én måned.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil redusere tiden kriseloven skal gjelde.

Han svarer bekreftende på at stemningen hos flertallet på Stortinget er at det nå er nødvendig å trekke i håndbrekket og stille strengere krav til loven.

– Og det er naturlig, for det er et forslag utarbeidet på veldig kort tid, sier Støre.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Norsk Industri
  3. Økonomi
  4. Koronaviruset