Mor saksøker staten etter at datteren døde

En mor saksøker staten og kommunen etter at hennes 18 år gamle datter døde etter å ha blitt narkoman under barnevernets omsorg.

NTB beklager:

NTB skrev lørdag en sitatsak som omhandlet en mor som går til sak mot staten og kommunen etter at datteren ble narkoman under barnevernets omsorg

I tittelen og i ingressen skriver vi i første og andre utgave av saken, henholdsvis publisert 06.15 og 09.59 at datteren døde på Vestlundveien ungdomssenter.

Dette er ikke korrekt, noe som også går fram i brødteksten. Hun døde ikke på ungdomssenteret, men to år etterpå i en privatbolig.


Ifølge Dagbladet ble jenta sprøytenarkoman i løpet av kort tid da hun flyttet inn på den statlige barnevernsinstitusjonen som femtenåring i 2015.

Høsten 2017 døde hun i det avisen beskriver som «tragiske omstendigheter i Bergens rusmiljø».

Torsdag leverte advokat Sigvart Bilstad stevning til Dalane tingrett på vegne av jentas mor som saksøker Barne- og likestillingsdepartementet og Sokndal kommune i Rogaland for manglende oppfølging av jenta og grov uaktsomhet.

Advokaten viser blant annet til at departementet i fjor beordret Vestlundveien nedlagt grunnet uforsvarlig drift, og mener det er bevis i saken.

– Jeg velger å stevne stat og kommune i håp om at andre ikke skal måtte oppleve det samme. For det må ikke skje igjen, sier moren.

Hverken rådmann Karl Johan Engelhart Olsen i Sokndal kommune eller kommunens prosessfullmektig, advokat Kjell Hols Sæther, ønsker å kommentere saken overfor Dagbladet. Det samme gjelder Barne- og likestillingsdepartementet.