Norge

Riksantikvaren krever at Høyblokken blir stående

Dette møterommet i Justisdepartementets lokaler, som ligger i 7. etasje, ble fullstendig rasert i terrorangrepet.
  • Høyblokken kan utbedres, derfor skal den bli stående, sier riksantikvar Jørn Holme. Han ber Regjeringen om å frede bygningen.
  • Ola Mjaaland
  • Wenche Fuglehaug Fallsen
    Journalist

Riksantikvaren sammenligner Høyblokken med Slottet og Stortinget.

Jørn Holme sier angrepet 22. juli gjør det tydeligere enn noen gang at myndighetene ikke må kaste vrak på bygningen han omtaler som et nasjonalt symbolbygg, på linje med Slottet og Stortinget.

— Vårt faglige råd er at Regjeringen må frede Høyblokken. Det må komme helt nye og avgjørende opplysninger om blokkens tilstand, for at jeg skal endre oppfatning. Jeg forventer at Regjeringen vil legge stor vekt på vårt faglige råd i saken, sier Holme.

Ut fra de opplysningene Riksantikvaren har fått fra Statsbygg, er Høyblokken i en slik stand at den kan gjenoppbygges.

— De byggtekniske undersøkelsene viser nå at bygningskonstruksjonen ikke er avgjørende skadet og den integrerte kunsten er fortsatt intakt. Da skal Høyblokken etter min mening bli stående. Vi kan ikke kaste vrak på det beste og det fremste vårt land klarte å reise i 1950-årene, sier han.

Les også

Storberget: - Det var her jeg hadde mine flotteste opplevelser

Jobbet med verneplan før 22. juli

For første gang gir Holme et intervju om Høyblokkens skjebne. Riksantikvaren har tidligere bekreftet at de var i gang med å sluttføre den statlige verneplanen for Regjeringskvartalet. Her skulle blant annet Høyblokken og Y-blokken fredes med alle betongutsmykningene. Arbeidet ble stilt i bero etter 22. juli-angrepet.

— Høyblokken har høy kulturell status, er av historisk og arkitektonisk verdi og er det viktigste bygget i norsk etterkrigshistorie, sier Holme.

Rett etter nyttår skal departementsråd Ingelin Killengreen gi sine samlede anbefalinger om Høyblokken til fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap). Statsråden vil da redegjøre for disse. Aasrud sier at avgjørelsen om Regjeringskvartalets fremtid ikke blir tatt før en rekke faglige råd er innhentet og Regjeringen har gjort en politisk vurdering.

Søndag skrev imidlertid VG at Rigmor Aasrud nærmest har bestemt seg for at Høyblokken skal rives. Avisen hadde ingen navngitte kilder, men hekter opplysningen på sentrale, anonyme kilder i regjeringssystemet. Tunge argumenter for riving skal blant annet være at skadene er så store at det vil bli billigere og sikrere å bygge nytt, samt at bygningen trenger et helt nytt trappeløp gjennom de 17 etasjene for å få flere rømningsveier.

— Ikke vakker

I går var det befaring i Regjeringskvartalet. Aasrud ønsker ikke å kommentere opplysninger om at de bærende konstruksjonene i Høyblokken er intakte.

— Men det er slik at halvparten ønsker at Høyblokken består, den andre ønsker at den rives. Så det betyr at halvparten blir misfornøyd. Et annet punkt er om politiet ønsker å ha Regjeringskvartalet spredt eller samlet, sier statsråden.

- Du er ikke så glad i gamle betongkonstruksjoner fra 1950-tallet?

— Jeg synes debatten om bygningene er uvesentlige i en situasjon hvor mange mennesker ble drept. Så må jeg innrømme – jeg er vokst opp på landsbygda og synes ikke sånne betongblokker er vakre. Men det lover jeg ikke skal være avgjørende for den beslutningen jeg tar og de rådene jeg gir mine ansatte, sier Aasrud og fortsetter:

— Sikkerhet blir viktig og teller høyt for meg. Funksjonaliteten er også viktig. Slik som situasjonen er nå, at vi er spredd rundt, går det mye tid på å reise rundt i stedet for at vi kan gå mellom kontorene her. Antikvariske ting er vi nødt til å vurdere. Det er mye kunst og historie knyttet til det symbolbygget Høyblokken er. Ansattes følelser er også viktig.

Les også

Høyblokken blir trolig revet

Kan endres innvendig

Riksantikvaren har ingen sanksjonsmulighet overfor Regjeringen.

— Hvis Regjeringen mot formodning ikke følger tilrådningen fra Riksantikvaren, må vi bare ta den beslutningen til etterretning. Men skulle Høyblokken bli reddet, vil vi selvfølgelig bidra konstruktivt til at store deler av bygget innvendig kan tilpasses vår tids krav til energibruk, sikkerhet, ventilasjon og adkomst, sier Holme.

Det er miljøvernminister Erik Solheim (SV) som er fagstatsråd for kulturminner. Han er for tiden på ferie, men gjennom politisk rådgiver Audun Garberg svarer han følgende på spørsmål om han vil stille seg bak Holmes råd:

— De kulturminnefaglige verdiene som knytter seg til Høyblokken må inngå i det samlede vurderingsgrunnlaget for byggets videre skjebne, men jeg må avvente den videre behandlingen av fagrapportene.

wenche.fuglehaug@aftenposten.no

Les også

  1. Høyblokken – et nasjonalt monument

  2. Slik ser møterommet til Justisdepartementet ut

  3. Regjeringsvaktsentral hadde gått ut på dato

  4. - Riving av høyblokk mest sannsynlig

  5. Bare én statsråd har øvd på terror i løpet av ti år

Statsministerens kontor i 15. etasje ble i liten grad berørt av bomben.