Professor i eldremedisin: – Dagen etter valget blir politikerne demente. De glemmer alt de har lovet de eldre

– Sykehjemmene har ikke kompetanse til å ta seg av de mange og kompliserte pasientene de har ansvar for. Dette er politikernes ansvar, ikke hver enkelt sykepleier og lege, mener Bettina Husebø.

– Det er staten, og til slutt regjeringens ansvar å sørge for at sykehjemmene er i stand til å ta seg av beboerne, sier professor i eldre- og sykehjemsmedisin, Bettina Husebø.

Husebø er professor ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen. Hun har lest artikkelen om 91 år gamle Marie-Louise von Heimburg Graf som kom til Bråset bo- og omsorgssenter for å bli frisk etter et fall vinteren 2018. 47 dager senere døde hun, dehydrert og underernært.

– Dette er provoserende lesning. Jeg blir nok en gang mest provosert av at de mange små og store sykehjemmene i Norge ikke blir i stand til å takle de mange oppgavene de blir påført, sier Husebø.

Mange eldre har demens, diabetes eller benskjørhet. Professoren presiserer at geriatri er komplisert medisin, og at ansatte på sykehjem og andre eldreinstitusjoner må være faglig oppdatert for å gjøre jobben godt nok.

Helt til det siste gikk Marie-Louise von Heimburg Graf daglige turer. Målet hennes var å komme hjem igjen til rekkehuset sitt etter oppholdet på Bråset.

– Regjeringen, ikke institusjonen, skulle vært gransket

Bettina Husebø mener saken fra bo- og omsorgssenteret i Asker kommune er et typisk eksempel på hvordan en pasienthistorie kan forløpe, og at det kunne skjedd ved flere andre institusjoner for eldre.

– I denne saken ble sykehjemmet gransket av fylkeslegen. Det er ikke sykehjemmet, men regjeringen som skulle vært gransket, mener hun.

Les også

Pårørende bruker et dagsverk i uken på å hjelpe og pleie gamle

Husebø presiserer at også sykehjemspasienter har klare pasientrettigheter, at kravene til sykehjemmene, og forutsetningene for å oppnå dem, på ingen måte henger sammen.

– Det er statens, og til slutt regjeringens, ansvar å sørge for at sykehjemmene er i stand til å ta seg av beboerne.

Husebø mener myndighetene raskest mulig må prioritere kurs og opplæring for ansatte på sykehjem.

– Dette gjelder også sykehjemslegene. Mange av disse er unge leger som kommer direkte fra studiet.

– Har ikke de ansatte på det omtalte sykehjemmet gjort noe feil?

– Jo, retrospektivt er det mye som gikk feil her. Men jeg vet fra egne erfaringer at det er vanskelig, og det er mye jeg lurer på.

Hun mener at skjebnen til 91-åringen viser mangel på informasjon, helsehjelp og kompetanse.

– Men så må vi spørre: Hvem har ansvaret? De som gjør så godt de kan, eller de som setter rammene?

Les også

Reidun Lindstad (83) tok 16 piller daglig. I løpet av få uker fjernet legene ni av dem.

Marie-Louise bodde på et lignende rom de ukene hun var på Bråset.

Eldreminister: Må se på hvorfor feil skjer

Bent Høie (H) fikk fredag formiddag tilbake ansvaret for omsorgstjenesten og er nå også « eldreminister». Intervjuet med Aftenposten er det første han gjør i denne rollen.

Han synes saken fra Bråset bo- og omsorgssenter er trist, men sier at både Asker kommune og Bråset må ta fylkesmannens kritikk på alvor.

– Dette er en konkret sak som fylkesmannen har vært inne i. De har konkludert med lovbrudd. Det er en del av kontrollsystemet vi har for å kunne forbedre helsetjenesten, sier Høie.

Han er enig med Bettina Husebø i at tilsynsmyndighetene ofte fokuserer på den enkelte ansattes ansvar, og at man i større grad må se på systematikken bak og hvorfor feil skjer.

– Derfor har vi en undersøkelseskommisjon som ser på hvorfor feil begås.

– Jeg deler mange av analysene til Bettina Husebø, det er mye som er grepet fatt i, men vi har ikke lykkes godt nok, sier nybakt helse- og omsorgsminister, nå også med ansvar for eldre, , Bent Høie.

Også Høie mener kvaliteten på tjenestene er avhengig av kompetanse og sier at bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenesten er økt fra 170 millioner kroner årlig til 360 millioner kroner.

– Det betyr at fra 2016 til 2018 har 83.000 ansatte fullført grunn-, videre- og etterutdanning i kommunehelsetjenesten.

Eldre- og helseministeren sier han vil jobbe for å videreføre Kompetanseløftet i neste års statsbudsjett, og at dette sammen med reformen: «Leve hele livet» vil bedre eldreomsorgen.

– Tror du dette er siste gangen Aftenposten skriver om feilbehandling i eldreomsorgen?

– Nei, dessverre. Vi har ikke lykkes med å tilby en god nok eldreomsorg. Men det er ikke helt sort/hvitt. Man kan reise i Kommune-Norge og få beskrivelser på landets beste eldreomsorg, men også finne svikt i menneskerettighetene, feilernæring og feilbehandling i den samme kommunen. Derfor er det viktig å få et systematisk arbeid på plass.

– Bettina Husebø sier litt muntert at politikerne blir rammet av akutt demens dagen etter et valg. De glemmer løftene sine. Har hun rett?

– Jeg forstår frustrasjonen hennes, og innrømmer at vi ikke har lykkes. Men jeg kan love henne at jeg vil holde mine løfter.