Barneombudet: – Oslo burde være best i landet på barnevern for unge lovbrytere. Det tror vi dessverre ikke de er i dag.

I flere tilfeller har det gått for lang tid før gode nok tiltak er kommet på plass for ungdomskriminelle. Det konstaterer Fylkesmannen.

Det er ikke bare for de to brødrene «Ahmed» og «Hamza» at Oslo kommune har mislykkes i å gi gode nok tiltak i tide, ifølge Fylkesmannen.

Samtidig betaler barnevernstjenestene i Oslo syv ganger så mye for hver institusjonsplass som andre kommuner. Det kan være en årsak til at de er mer tilbakeholdne med å velge institusjon som tiltak for barn som trenger det.

Tidligere i uken skrev Aftenposten at barnevernet i en bydel i Oslo og Barne- og familieetaten brøt loven i oppfølgingen av to brødre, nå 15 og 17 år gamle.

Les hele saken med abonnement