Norge

Politikerne vil ha mer miljøvennlig transport. Forskernes prognoser viser en annen utvikling.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Dette er utviklingen landets ledende transportforskere tror på for norske reisevaner i 2030 og 2050. Vurderingen er basert på dagens politikk og den ferskeste dokumentasjonen tilgjengelig.

Aftenposten har hentet opplysningene om hvordan vi antas å fordele reisene våre på bil, kollektiv, sykkel og gange fra ferske forarbeider fra den nye rapporten Nasjonal transportplan (2022–2033). Disse er gitt av Statens vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket.

Les hele saken med abonnement