Norske transportforskere: Nordmenn vil kjøre mer bil i 2050, ikke mindre

Politikerne vil at flere nordmenn skal forflytte seg ved hjelp av miljøvennlig transport.

Dette er utviklingen landets ledende transportforskere tror på for norske reisevaner i 2030 og 2050. Vurderingen er basert på dagens politikk og den ferskeste dokumentasjonen tilgjengelig.

Aftenposten har hentet opplysningene om hvordan vi antas å fordele reisene våre på bil, kollektiv, sykkel og gange fra ferske forarbeider fra den nye rapporten Nasjonal transportplan (2022–2033). Disse er gitt av Statens vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket.

Les hele saken med abonnement