Norge

Refser privatskolene for avgiftspraksis

Kunnskapsdepartementet vil ha slutt på at privatskoler krever semesteravgift fra studenter som melder seg av et studium etter 20. juni. Departementet får nå støtte fra Forbrukerombudet som mener praksisen er urimelig.

Studenter som vil melde seg av et studium hos en privatskole, risikerer å likevel bli krevet for studieavgift opp mot 30.000 kroner. SCANPIX

 • Frøydis Braathen
  Journalist

Studenter som har meldt seg på et studium hos en privat høyskole, må i dag velge mellom å si opp studieplassen før de vet om de kommer inn ved en offentlig skole via Samordna opptak, eller å måtte betale full studieavgift for et semester de ikke deltar på.

Semesteravgiften kommer ved flere skoler opp i 30.000 kroner.

Flere private høyskoler har satt en frist overfor studentene for å melde seg av et studium innen 20. juni dersom de ikke vil betale semesteravgiften. Det er én måned før studentene får svar på søknaden hos Samordna opptak.

Jeg anser at dette betyr slutten på private høyskoler spekulative praksis.

Har ikke et reelt valg

Etter å ha fått henvendelser fra flere studenter som har havnet i denne situasjonen, ba Kunnskapsdepartementet Forbrukerombudet om å vurdere saken.

Departementet mener den tidlige fristen for å melde seg av et fag ikke gir studentene et reelt valg.

Departementet får nå støtte av ombudet, som skriver i sin uttalelse at «(...) oppsigelsesfrister satt til en tidligere dato enn Samordna opptak er å anse som urimelig overfor studenten».

En klar ulempe

Les også

Dette er studentene mest opptatt av

Ombudet skriver videre at «for studentene er det dermed en klar ulempe at fristene til de private høyskolene ikke samsvarer med Samordna Opptak. Ved valget mellom å gå på en privat skole og måtte betale studieavgift, eller å gå på en gratis offentlig høyskole, vil mange sannsynligvis velge den offentlige høyskolen dersom utdanningstilbudet er det samme.»Ombudet understreker likevel at enkelte skoler kan vise til et reelt og rimelig behov for en tidlige oppsigelsesfrist

— Krystallklar konklusjon

Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet mener ombudets konklusjon i saken er krystallklar.

- Jeg anser at dette betyr slutten på private høyskolers spekulative praksis. Høyskolene kan ikke konkurrere på denne måten. Det må være studienes kvalitet som skal gjelde i konkurransen om studentene, sier Lekve til Aftenposten.

Han oppfordrer studenter som får studieplass gjennom Samordna opptak 20. juli, og som blir bedt om å betale for studieavgiften ved en privatskole selv om de ikke vil studere der, til å klage.

- Forbrukerombudets konklusjon i saken gir all støtte til studenten, dersom det ikke skulle foreligge særskilte begrunnelser fra skolens side til å kreve avgiften. Derfor har studenten alt å vinne på å klage overfor skolen, sier Lekve.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook

 1. Les også

  Forutser arbeidsledighet på sosiale medier

 2. Les også

  Følge drømmen eller fornuften? Det vanskelige valget

 3. Les også

  Disse studiene gir best lønn

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter

 2. KARRIERE

  Elisabeth og Fanny studerer nøyaktig det samme. Men Fanny betaler 200.000 kroner mer.

 3. OSLOBY

  Høyskolen Kristiana kjøper omstridt privatskole

 4. FAMILIE OG OPPVEKST

  Dette er de ti mest stilte spørsmålene til Samordna opptak

 5. KOMMENTAR

  Masseuniversitetene har et problem universitetsfolk har mye trening i å snakke lite om.

 6. OSLOBY

  Knusende dom mot Westerdals