Norge

Økokrim anker ikke Siemens-saken

Økokrim kaster kortene i bedragerisaken mot Siemens Business Services (SBS).

  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder
  • Siri Siri Gedde-dahl

Les også:

Les også

Siemens frifunnet

— Økokrim har etter en nøye vurdering besluttet å ikke anke SBS-saken, skriver Økokrim i en pressemelding.

Rettsoppgjøret om det Per-Yngve Monsen i sin tid varslet om, nemlig overfakturering av en IT-kontrakt med Forsvaret i Siemens Business Services (SBS), er avsluttet.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie sier det er flere forhold som ligger bak Økokrims beslutning: Saken ligger langt tilbake i tid. Dette påvirker også vitneforklaringene, det er vanskeligere å få frem de reelle forhold. Pengene er betalt tilbake. De ansvarlige for overfaktureringen har fratrådt sine stillinger.

Dessuten ønsker Økokrim nå å bruke sine ressurser på andre saker.

Jubeldag

For Siemens-konsernet er dette en jubeldag. Den store frykten var å miste kontrakter med offentlige sektor gjennom flere år, slik en fellende bedrageridom ville betydd.

SBS var tiltalt for grovt bedrageri overfor Forsvaret for ca. kr 60 millioner kroner, i forbindelse med salg av datautstyr under den såkalte FIS Basis-avtalen. Tingretten kom til at SBS hadde gjort seg skyldig i ett tilfelle av grovt uaktsomt bedrageri og at SBS dessuten hadde feilfakturert Forsvaret med om lag 14 millioner kroner, men frifant likevel selskapet da de ikke fant grunnlag for å ilegge foretaksstraff.

- Har ryddet opp

SBS var tiltalt for forsettlig grovt bedrageri av 60 millioner kroner, og Økokrim nedla påstand om en foretaksbot på 9 millioner kroner. Siemens-konsernet hevdet i retten at Økokrim hadde misforstått kontrakten. Selskapet ble trodd, og frifunnet.

Det kom frem kritikk av dårlige kontrolltiltak i tingretten, men Siemens har påpekt at det er langt fra dårlige kontrolltiltak til at noe er straffbart.

— Etter en helhetsvurdering har ØKOKRIM kommet frem til at vi ikke anker. I vurderingen er det tatt hensyn til at saken gjelder forhold opp til ti år tilbake i tid, at SBS allerede har tilbakebetalt 75 millioner kroner til Forsvaret og har ryddet opp ved at de ansvarlige har fratrådt stillingene sine, skriver Økokrim i pressemeldingen.

Ved målgang for den mye omtalte «Siemens-saken», er dermed eneste håndfaste resultat en vedtatt korrupsjonsforelegg til én SBS-sjef, samt refs av noen enkeltpersoner i Forsvaret. Korrupsjonsrettssaken overfor fire andre endte som kjent i frifinnelse.