Håper klare råd skal få fart på digitaliseringen

Myndighetene kommer nå med en anbefaling for hvordan offentlige IT-prosjekter skal organisereres.

Onsdag lanseres Prosjektveiviseren, som skal hjelpe det offentlige med IT-prosjektene.

I fremtiden skal all kommunikasjon med det offentlige skje elektronisk. Det var budskapet på en pressekonferanse med statsminister Jens Stoltenberg og fornyingsminister Rigmor Aasrud tidligere i år, da Regjeringen presenterte sitt digitaliseringsprogram.

Foreløpig er det ikke klart når dette blir en realitet. Det som er klart, er at det vil gå tid og at prosjektene som må til vil koste mye penger.

Kommer med råd

For første gang kommer det offentlige med en klar anbefaling for hvordan IKT-prosjekter skal organiseres. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal onsdag lansere nettstedet Prosjektveiviseren i ny versjon.

Nå er rådet fra staten at offentlige virksomheter skal bruke en prosjektmodell basert på Prince2, en modell som er utviklet i Storbritannia. Det nye nettstedet presenteres onsdag på en konferanse i regi av Difi.

Alt skal bli digitalt

Den offentlige forvaltningen skal gå gjennom en digital revolusjon de neste årene, tror direktøren i Difi, Hans Christian Holte.

— Vi tror dette kan være til god hjelp for mange, sier Holte til Aftenposten.

Holte og prosjektleder Jens Nørve håper dette kan gjøre det lettere for alle offentlige instanser, også kommunene, å gjennomføre prosjekter på en god måte.

Fra venstre: Difi-direktør Hans Christian Holte og prosjektleder Jens Nørve.

Det gjennomføres veldig mange IT-prosjekter i det offentlige Norge, forteller Nørve. Noen er korte med en varighet på noen få uker, mens andre er større og går over lenger tid. Og heller ikke alt foregår i de store offentlige instansene. Dersom dette gjøres mer effektivt vil det få en god effekt for skattebetalerne, tror prosjektlederen.

Mange prosjekter

Men selv om mye har skjedd i det offentlige de siste årene, har ikke alle IT-prosjektene vært vellykket. I flere år har portalen Altinn kræsjet når nordmenn skal sjekke skatteoppgjøret. I år fikk flere opp profilen til en person med fornavn Kenneth.

Oslo universitetssykehus, som sliter med mange ulike og gamle systemer, ønsker å bruke over en halv milliard på et felles system. Og i politiet, som også sliter med foreldede systemer, jobber man med flere gigant-prosjekter der ikke alt har gått som det skal.

— Ikke for de flinkeste i klassen

I Danmark har man en løsning som ligner på den norske, forteller Holte. Men i motsetning til Danmark, der alle prosjekter med en kostnad på over 10 millioner kroner er pålagt å bruke statens prosjektmodell, er det i Norge bare anbefalt at man bruker den.

De offentlige etatene som allerede har etablerte metoder vil ikke nødvendigvis få størst utbytte av dette, forteller Holte og Nørve.

— Vi ser i mange virksomheter at de allerede tar de nødvendige skrittene for å digitalisere. Dette skal løfte den brede hopen, det er ikke kun for de flinkeste i klassen, sier Holte.

Kan videreføre kunnskap

Dag Sjøberg er professor ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han har offentlige IKT-prosjekter som et av sine fagområder. Sjøberg understreker at han ikke har fått sett tjenesten ennå, men han synes det er bra at det offentlige nå får en prosjektmodell å forholde seg til.

— Det er positivt at man prøver å innføre en felles modell slik at erfaringer kan trekkes på tvers av mange offentlige etater, sier Sjøberg. På den måten kan man bruke det man lærer fra et prosjekt til det neste.

Les også

Leder milliardprosjekter for kommunikasjon i politiet - har aldri snakket sammen

— Men hvis det ikke er kompetente nok folk i de ulike rollene i et prosjekt, vil det ikke hjelpe. Det offentlige har blant annet mye å gå på når det gjelder spesifisering av krav og håndtering av endringer i kravene underveis, sier Sjøberg.Om prosjektmodellen Difi har valgt, forteller han at det kun skal et kurs med varighet på et par dager til for å bli sertifisert. Han kjenner heller ikke til at den blir brukt i stort omfang i Norge.

— Derimot foreligger det en australsk forskningsrapport om bruk av prosjektmodellen. Der kommer det frem mange positive erfaringer, men man savnet bedre retningslinjer for hvordan man lokalt tilpasser PRINCE2 til den aktuelle etat eller prosjekt. Det ble også etterlyst hvordan man tilpasser PRINCE2 til mer moderne, såkalt smidige systemutvklingsmetoder.

- Det må mer til

Heidi Austlid i IKT-Norge forteller at interesse-organisasjonen i utgangspunktet er positive til Difis prosjekt, men har foreløpig ikke fått sett på det selv.

— Jeg tror ikke man skal hause opp dette for mye, men det er klart at det er bra at det kommer en felles base hvor man kan dele kompetanse og erfaring. Men det må mer til, sier Austlid.

Hun etterlyser blant annet en egen kommisjon som skal se på havarerte IT-prosjekter.

- Man har hatt en haug med store IT-prosjekter som tryner, og det har vi ikke råd til. Vi er nødt til å lære av det, sier Austlid til Aftenposten.

— Vi gir tommelen opp og er i utgangspunktet positive til dette. Men det er opp til Difi å sørge for at dette blir et viktig verktøy som blir benyttet, sier hun.