Norge

Flere har svineinfluensa enn vanlig influensa

Hele landet rammet av influensautbrudd.

Årets influensasesong er i full gang. Foto: NTB SCANPIX

  • Vibeke Buan
  • Tine Dommerud
    Journalist

Flere og flere blir influensasyke. Og svineinfluensaen er mer utbredt enn de siste vintrene.

Det viser helt nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene baserer seg på legekontorer som rapporterer inn til instituttet.

Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 51 og 52 fortsatte å øke, og nå er over utbruddsgrensen i nesten hele landet.

Det er lokale variasjoner i influensaaktivitet og hvilke influensavirus som sirkulerer. De siste to ukene ble det påvist 415 influensavirus A og 101 influensavirus B.

Opprettholder vaksineråd

FHI opprettholder rådet om at personer som har riskofaktorer, anbefales å ta sesonginfluensavaksinen. Det er ingen endringer i risikogruppene.

Hvis situasjonen tilsier dette, vil FHI komme med nye råd. Av dem som har fått influensa, har flest fått svineinfluensa og færre vanlig sesonginfluensa.

Les også

Støre har ikke vaksinert seg mot influensa

— Men bildet kan endre seg i løpet av vinteren, sier Folkehelseinstituttet.

De regner med at infeksjoner forårsaket av A(H1N1)-viruset (svineinfluensa) vil kunne utgjøre større andel av vinterens epidemi enn i de to foregående vintrene, men at immuniteten i befolkningen vil sette grenser for epidemiens utbredelse.

- Vi har i år en vanlig sesongepidemi, ingen pandemi. En pandemi forutsetter et nytt virus som befolkningen ikke har immunitet mot, noe som ikke er tilfelle i år.

— Influensaepidemier er grunnleggende uforutsigbare. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye med de midler som er til rådighet. Hvor mange som blir syke, varierer fra år til år. Størrelsen på epidemien er ikke mulig å forutsi, sier Karin Rønning, direktør ved avdeling for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet.

Har ikke oversikt over sykehusinnleggelser

Sjeldne tilfeller av livstruende sykdom kan forekomme med alle de tre sirkulerende influensavirusene, men har vært noe hyppigere hos ungdom og unge voksne med A(H1N1)-viruset (svineinfluensa).

Nordmenn har generelt god beskyttelse mot A(H1N1) etter pandemien, fordi så mange enten tok vaksinen eller var syke av influensaen. Effekten av vaksinen fra 2009 er imidlertid for mange ikke lenger tilstrekkelig til å unngå sykdom.

Folkehelseinstituttet har per i dag ikke oversikt over influensarelaterte innleggelser i sykehus.

— Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med fordi det gir bedre overblikk over alvorlig influensasykdom, sier Rønning.

Les også

«Med en gang skolene begynner igjen, tar spredningen seg opp»

Samtidig med influensaen forekommer det endel andre luftveisvirus (eks RS-virus) som gir et lignende sykdomsbilde som influensavirus, og som er årsak til en god del av sykehusinnleggelsene. Mange pasienter med dårlig lungefunksjon (kols og astma) er også innlagt på sykehusene, noen på grunn av influensavirus og mange med de andre luftveisvirusene som går nå.

Bruk av antivirale medisiner kan vurderes, særlig hos risikogruppene eller ved tegn på alvorlig sykdomsforløp. Behandling bør startes innen 48 timer etter symptomdebut.

Gikk tom for isolatplasser

Mange av landets sykehus melder om en økning i antall pasienter med svineinfluensa og influensa de siste dagene.

Kommunikasjonssjef Bjarte Reve opplyser at Ahus har så stor pågang av influensapasienter at de har åpnet et midlertidig sengeområde ved Ahus. Området er bemannet av sykepleiere.

— Dette er pasienter som er avklart i akuttmottaket og som venter på plass på ordinære sengeposter. Det er cirka 15 pasienter i dette midlertidige sengeområdet akkurat nå, sier han til Aftenposten.no torsdag.

Molde sjukehus gikk onsdag tom for isolatplasser etter at omtrent 20 pasienter med influensa ble lagt inn. Av dem hadde fem eller seks svineinfluensa, mens de øvrige hadde en av de to andre typene influensa som forekommer i vinter.

Onsdag kveld ble det også kalt inn flere helsearbeidere for å ta seg av pasientene.

— Det er flere enn både i fjor og i forfjor, men det er naturlig siden de mange som vaksinerte seg i 2009, får gradvis dårlige beskyttelse, sier seksjonsoverlege Karl Wesenberg til Romsdals Budstikke.

Stor telefonpågang

- Onsdag hadde vi fire personer innlagt med påvist svineinfluensa. Til sammen er det syv som har vært innlagt, sier kommunikajonsrådgiver Frode Nikolaisen ved St Olavs hopital i Trondheim til Aftenposten.no.no.

Fra 30. desember til og med i dag torsdag er det påvist 19 prøver med influensa ved sykehuset. Ni av disse var svineinfluensa, mens de øvrige var vanlig sesonginfluensa.

Les også

20 nye tilfeller av svine- influensa bekreftet i dag

Onsdag meldte Haukeland at de har 12 personer innlagt med påvist influensa. I løpet av få dager vil det blir klart hvor mange av disse som får påvist H1N1-viruset (svineinfluensa).

- En liten gruppe av de smittede som er innlagt, kan ha svineinfluensa. Vi har sendt inn prøver for å få dem analysert, sier seksjonsoverlege Steinar Skrede ved Medisinsk avdeling til bt.no.

Thorbjørn Hiis Berg, overlege ved Bergen legevakt, forteller til avisen at de har en jevn strøm av pasienter som ønsker å finne ut om de har fått svineinfluensa. Størst pågang er det på telefon til legevaktens sykepleiere.

- Folk søker råd og lurer på hva de skal gjøre. Vi oppfordrer folk til å drikke mye, ta det med ro og kanskje ta noe feber­nedsettende. For de fleste går det heldigvis over, sier han.

— Vi regner med at tallet vil stige

Også ved Stavanger universitetssykehus har de ansatte det travelt på grunn av influensasesongen som er i full gang.

I Stavanger har avdeling for medisinsk mikrobiologi ved universitetssykehuset motttatt 38 prøver som påviser influensa A-virus siden 19. desember. 17 av dem er svineinfluensa.

— Influensasesongen kommer hvert år, og den vil vare utover vinteren. Det som varierer, er når den starter og når den når toppen, sier Olav Natås, avdelingsoverlege ved avdeling for mikrobiologi.

- Vi er nok helt i begynnelsen nå, og vi regner med at tallet vil stige, sier avdelingsoverlegen.