Norge

Begavede barn trives ikke bedre på jobb

Smarte barn får ikke nødvendigvis en jobb de trives bedre i enn andre, ifølge forsker.

Psykologen Cornelia Wulff fant at intelligens og begavelse i barneårene ikke gir noen effekt på helse og trivsel arbeidslivet i voksen alder. (illustrasjonsbilde)
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Les også:

Det er lett å tenke seg at begavede barn får bedre jobber som de trives med senere i livet.

Det finnes imidlertid ingen kobling mellom begavelse og selvrapportert helse eller trivsel på jobben i voksen alder, viser doktoravhandlingen til den svenske psykologen Cornelia Wulff, skriver Arbetsliv.se.

Indirekte rolle

Resultatene viser at intelligens og begavelse i barneårene ikke gir noen effekt på trivsel i arbeidslivet eller helse senere i livet.

Selv om det ikke finnes en direkte målbar sammenheng, kan begavelse og intelligens generelt spille en viss indirekte rolle.

— Det kan fortsatt være slik at begavelse indirekte spiller en rolle ved at mer begavede personer oftere er å finne i mer attraktive jobber enn andre, sier Wulff til bladet.

Fulgt i flere år

Avhandlingen er basert på en stor studie ved Stockholms universitet. Forskerne har i flere år fulgt kvinner og menn født på 50-tallet.

Les også

  1. Nordmenn holder koken på jobb

  2. Yngre ansatte opplever mindre glede og mening

  3. Ansatte friskere av å trene enn av å ha fri