Påtalemyndigheten anker beslutningen om å løslate Eirik Jensen

Oslo tingrett besluttet å løslate Eirik Jensen lørdag ettermiddag. Beslutningen er anket av påtalemyndigheten og gitt såkalt oppsettende virkning.

Dette betyr at Jensen blir sittende i varetekt fram til Borgarting lagmannsrett har behandlet ferdig saken mandag.

Påtalemyndigheten hadde bedt om fire ukers varetektsfengsling for Eirik Jensen, av hensyn til allmennhetens rettsfølelse.

Tingrettsdommer Yngvild Thue viste til at hun forsto at saken kan støte allmennheten og undergrave politiets samfunnsoppdrag.

Samtidig understreket hun at det er lenge siden lovbruddene ble begått, og at Jensen ellers ikke er blitt holdt i varetekt, foruten 111 dager i 2014.