Norge

Dommen etter Sjøvegan-drapet anket

Den 38 år gamle mannen fra Sri Lanka som er dømt til elleve års fengsel for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen (59) på Sjøvegan, anker dommen.

59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet voldtatt og drept i sitt nedbrente hus på Sjøvegan i Salangen i Troms for snart 21 år siden. Torsdag ble en 38 år gammel man dømt for drapet.
  • NTB

Han kommer umiddelbart til å anke dommen som falt i Nord-Troms tingrett torsdag, opplyser hans forsvarer, advokat Alexander Greaker, til TV 2.

– Han er svært skuffet over ikke å bli trodd på sin forklaring, sier Greaker om sin klient som hel tiden har nektet straffskyld.

I tillegg er mannen dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning til hver av de to etterlatte barna.

Aktor, statsadvokat Torstein Lindquister, la ned påstand om 17 års fengsel.

– Jeg registrerer at retten er enige med påtalemyndigheten i det normale straffenivået for lovbruddet. Så er de uenige i at vi tilstrekkelig har bevist at han var over 18 år på gjerningstidspunktet, og da lander de på en lavere straff, sier han.

Særdeles skjerpende omstendigheter

Enken Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt.

I straffeutmålingen viser retten til at drapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Det er lagt vekt på at drapet ble begått i hjemmet til den 59 år gamle kvinnen, og at selve drapet fremstår som svært brutalt.

Det vektlegges også at tiltalte en tid etter drapet satte fyr på avdødes hjem for å skjule det han er dømt for.

Usikkerhet om alder

I retten har det vært tema hvorvidt tiltalte er født i 1980, slik han selv hevder, eller i 1976, slik påtalemyndigheten mener å kunne bevise.

– Fra forsvarers ståsted er vi godt fornøyd med at retten har valgt å tro på at han var under 18 år i 1998. Det får selvsagt stor betydning for straffeutmålingen, sier Greaker.

I straffeloven er den lengste straffen begrenset til 15 års fengsel for gjerningspersoner under 18 år.

Det har komplisert saken at tiltalte kvittet seg med dokumenter som viste at han var født i desember 1976 før asylintervjuet i Norge. Under intervjuet oppga han at han var født fire år senere.

Tvilen om mannen er født i 1976 eller 1980 er av en slik karakter og styrke, at retten ikke kan se bort ifra den. Det for tiltalte mest gunstige faktum skal derfor legges til grunn, heter det i dommen.

Retten har forsøkt å få en oversikt over drapsdommer siden 1998 der domfelte var under 18 år. Straffene i disse sakene varierer stort sett fra 6 år til 12 år.

Les mer om

  1. Drap
  2. Rettssaker
  3. Politiet