Norge

Ble nektet brystoperasjon fordi hun var for gammel

Hun fikk kreft i det ene brystet, og fjernet det andre fordi det var stor risiko for at hun kunne få kreft igjen.

Da Marianne Siewert Øren fikk kreft som 41-åring, måtte hun fjerne brystet. Først etter en lang kamp mot systemet, der hun måtte ta advokat og melde saken til Helsetilsynet, er hun nå lovet operasjon. Foto: Marcel Leli nhof

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Da 43-åringen tok det vanskelige valget om å fjerne et friskt bryst fordi hun var bærer av en arvelig og aggressiv krefttype, trøstet leger og hjelpeapparatet henne med at hun kunne få rekonstruert nye bryst.

Det ble et viktig argument for den veltrente kvinnen.

Avlyst

Men operasjonene ble avlyst, og tiden gikk. Så endret signalene fra Oslo universitetssykehus seg; hun var for gammel til å prioriteres, andre pasienter var viktigere, og psyken hennes var ikke sterk nok til å gjennomgå en omfattende operasjon. Hun fikk avslag på søknad om rekonstruksjon av brystene.

— At jeg var nedbrutt nettopp fordi kvinneligheten min mangler, at jeg var utslitt etter kampen, og at legen som skrev at jeg hadde psykiske problemer, aldri hadde sett meg, var det ingen som tok hensyn til, sier Marianne Siewert Øren.

Tok advokat

Med god støtte fra sin ektemann, bestemte hun seg for at hun ikke kunne finne seg i at årene gikk uten at hun kunne få rekonstruert nye bryst. Fortvilelsen ble til sinne, provokasjonen til pågangsmot, og ekteparet kontaktet advokat. Advokaten klaget avslaget inn til Helsetilsynet ved fylkeslegen.

Fylkeslegen konkluderte med at Marianne Siewert Øren har rett til behandling, og påla sykehuset å skaffe henne dato for operasjon. Fordi det har tatt lang tid og utsatt Siewert Øren for påkjenningen i tillegg til å ha vært kreftpasient, kan ikke OUS anke Helsetilsynets avgjørelse.

Fredag fikk Siewert Øren beskjed om at hun vil bli operert på nyåret.

Det finnes to måter å rekonstruere bryst på. Den mest omfattende, og dyreste, er å bruke kvinnens eget vev. Siewert Øren ble anbefalt og ønsket denne metoden. Kvinner som benytter seg av en protese, et implantat, må ofte opereres på nytt senere.

Hvis 43-åringen skulle rekonstruert brystene ved en privat klinikk, ville det kostet henne 500.000 kroner.

Sjanseløs i budsjettkampen

Eva Michelsen Ekroll, leder i foreningen for brystkreftopererte, mener denne saken illustrerer hvor håpløs situasjonen er i dag.

— Man går ut i fra at rekonstruksjon er en del av behandlingen, men møter helseforetak som jobber aktivt mot å gi kvinnene rekonstruksjon. Dette er et eksempel på spliden det er mellom ledelsen i helseforetakene og de som behandler brystkreft – man styres ihjel av budsjetter og manglende prioriteringsveiledning fra myndighetene. Ansvaret skyves over på hver enkelt kirurg – som er sjanseløse i budsjettkampen. Vi kan ikke fortsette å overse denne økende pasientgruppen. Jeg mener myndighetene selv har stilt seg i denne situasjonen, med å nedprioritere dette over så mange år, sier hun.

Michelsen Ekroll mener det er ille at kvinner må gå gjennom denne kampen, rett etter å ha vært igjennom tøff cellegiftkur og operasjoner.

— Det er helt uhørt å bli behandlet av sykehuset på denne måten. Saken til Marianne er så hjerteskjærende, at jeg ønsker alle de som ikke skjønner hvorfor rekonstruksjon er viktig, skal få høre hvordan dette fungerer i praksis.

tine.dommerud@aftenposten.no