Små rosinesker på verstingliste: Inneholder mye kjemikalier som kan være helseskadelige, ifølge Forbrukerrådet.

Kjemikalier i matemballasje kan være hormonforstyrrende og øke risikoen for kreft. Forbrukerrådet vil ha strengere regelverk.

Et utvalg av papp- og papiremballasjene med trykkfarge som er testet, blant annet smågodtposer, sugerør, engangskopper og matemballasje. De fleste produktene i testen hadde uproblematiske verdier.
  • Eirik Husøy

Forbrukerrådet har gjort det de omtaler som urovekkende funn i papp- og papiremballasjer i produkter på det norske markedet. Kjemiske stoffer i pappemballasje med fargerike trykk kan potensielt smitte til mat eller drikke. Noen av stoffene kan være helseskadelige.

Dette er stoffer som er strengt regulert i plastemballasje, men tilsvarende regelverk mangler for papp og papir.

– Noen av stoffene har en dokumentert kreftfremkallende effekt. Andre er hormonforstyrrende. Flere av stoffene vet vi ikke nok om. De mangler klassifisering, og det er for lite fokus på dem, noe som understreker viktigheten av et strengere og bedre regelverk, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Små rosinesker fra Sun-Maid og knekkebrød fra den svenske leverandøren Leksands kommer dårligst ut i den nye europeiske testen.

– Vi må kunne stole på at de kjemiske stoffene i papir, papp eller blekk på kartong ikke smitter over på maten vi kjøper. Forbrukere skal ikke utsettes for skadelige kjemikalier fra emballasje og engangsprodukter, sier Instefjord.

200 ganger anbefalt verdi

I mangel på et europeisk eller internasjonalt regelverk har Tyskland og Sveits utviklet sitt eget. Testresultatene er blitt sammenlignet med grenseverdiene i dette regelverket, opplyser Instefjord.

Produktene som overskred grenseverdiene mest, var begge kjøpt i Norge: Små pakker Sun-Maid rosiner hadde verdier som var mer enn 200 ganger høyere enn den anbefalte verdien. I tillegg hadde knekkebrødet Leksands Knekke for høye verdier i begge testene.

Små rosinesker fra Sun-Maid og knekkebrød fra den svenske leverandøren Leksands kommer dårligst i den nye europeiske testen av papp- og papiremballasje.

Det er likevel uklart hvor stor fare disse produktene utgjør, men Forbrukerrådet advarer mot «cocktail-effekten».

– Dette er ikke mengder som er av en slik art at produktene i seg selv medfører en risiko. Men på grunn av et svakt regelverk vil de bidra til en totaleksponering for uønskede kjemikalier som er problematisk, sier Instefjord.

– Burde folk slutte å kjøpe disse produktene?

– Nei, dette er ikke en studie som gir grunnlag for denne type advarsler. Men vi skal ikke ha disse stoffene i maten.

Løsningen er ifølge Forbrukerrådet strengere regelverk.

Les også

Test av tørket frukt: Halvparten får terningkast tre eller dårligere

Vil ha strengere regelverk

Forbrukerrådet mener resultatene i undersøkelsen bekrefter viktigheten av et strengere regelverk i både EU og Norge.

Ettersom mange land og organisasjoner jobber for å redusere plastavfall, blir flere og flere produkter laget i papp, som for eksempel sugerør.

Det blir det trolig bare mer og mer av også i fremtiden. Derfor vil Forbrukerrådet ha på plass strengere regelverk for kjemikalier i slike produkter i både EU og Norge.

– Med tusenvis av forskjellige kjemikalier i produkter vi omgås hver eneste dag, så er mangel på kunnskap og svakt regelverk to hindre på veien mot en bedre forbrukerbeskyttelse og folkehelse. Bakgrunnen for at vi har gjort testen, er at EU er i en prosess med å vurdere regelverket for papp og papir. Funnene våre viser at Norge må arbeide for strengere regelverk, sier Instefjord.

Leksands bytter ut farger

Leksands har tatt grep etter at de ble gjort kjent med testresultatene, selv om de mener det ikke har vært noe problem.

– De fargene vi har brukt, er godkjent for bruk i matprodukter og er på utsiden av forpakningen, noe som gjør at de ikke kommer i kontakt med knekkebrødet. Men etter at vi ble gjort oppmerksomme på testen fra Forbrukerrådet, så har vi gått gjennom fargene og byttet ut de det gjelder, sier markedssjef Annika Sund i Leksands Knäckebröd AB i en kort kommentar til testen.

Arvid Nordquist AS, som distribuerer Sun-Maids rosinesker i Norge, opplyser at de kommer til å gå gjennom resultatene fra testen og eventuelt gjøre nødvendige tiltak. De har nettopp mottatt rapporten og kan derfor ikke kommentere saken i detalj, men holdbarhets- og kommunikasjonsdirektør Erica Bertilsson opplyser at de ser alvorlig på forekomsten av uønskede kjemikalier i samfunnet.

– Vi er stolte over produktene vi leverer og garanterer alltid at våre produkter følger de sikkerhetsforskrifter og reguleringer som gjelder for matprodukter, sier hun.

Sun-Maid sier også gjennom sin norske advokat Pål Tonna i patentbyrået Bryn Aarflot at de legger stor vekt på at deres produkter tilfredsstiller helsemessige krav.


  • Rapporten og flere testresultater kan du lese her.