De sakkyndige mener draps- og terrorsiktede Philip Manshaus var tilregnelig

De tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for.

De tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. I Oslo tingrett mandag fikk politiet medhold i at 22-åringen kan holdes varetektsfengslet i ytterligere fem uker.

– Politiet tar med seg konklusjonen fra de sakkyndige i det videre arbeidet med saken, sier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt.

Konklusjonen i erklæringen innebærer at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring. Dersom psykiaterne hadde kommet til at han var utilregnelig, ville det etter alt å dømme ha blitt lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Vi har mottatt erklæringen, og er kjent med konklusjonen. Vi vil nå gjennom rapporten og har foreløpig ingen ytterligere kommentarer til den, sier Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, til NTB.

Hun opplyser at de trenger tid til gjennomgangen og at de neppe vil komme med noen uttalelse denne uka. Etter det NTB forstår vil de først gå gjennom erklæringen med Manshaus etter at de har gått gjennom rapporten.

22-åringen samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

70 siders erklæring

De fikk oppdraget 3. september, og konklusjonen er enstemmig. De rettspsykiatrisk sakkyndige har gjennomført elleve samtaler med Manshaus og har levert en erklæringen på 70 sider.

Den rettsmedisinske kommisjon skal nå gjennomgå erklæringen og vurdere denne.

– Politiet satser på å ferdigstille etterforskningen av saken og sende over en innstilling til statsadvokaten før jul, sier Strand.

Advokat Elisabeth Hagen, som representerer stemoren til Philip Manshaus, sier de fikk kjennskap til de sakkyndiges konklusjon tirsdag morgen. De har foreløpig ikke fått tilgang til selve rapporten.

– Vi har diskutert de forskjellige mulighetene for å være forberedt, men en annen konklusjon ville vært vanskelig å forstå, sier Hagen til NTB.

Varetektsfengslet til over nyttår

Manshaus ble mandag fremstilt i Oslo tingrett for sitt femte fengslingsmøte.

Politiadvokat Hilde Strand begjærte ham varetektsfengslet fram til 6. januar neste år, uten restriksjoner. Til NTB forklarte hun at grunnen til at de ba om fem, og ikke fire uker som tidligere, er jul og nyttår.

Politiet vil etter planen sende sin innstilling til påtaleavgjørelse i saken til statsadvokaten før jul. Innstillingen vil først gå til statsadvokatembetet som så sender den videre til Riksadvokaten. Planen er at saken skal opp for retten i løpet av første halvdel av 2020.

Har ikke erkjent straffskyld

Manshaus har erkjent å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17). Hun ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august.

Kort tid etter drapet dro 22-åringen til moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Ingen ble skadd i skytingen. Han har også erkjent denne handlingen, men ikke erkjent straffskyld etter siktelsen.

I retten har Manshaus gitt uttrykk for et politisk synspunkt og motivet for de handlingene han har begått.