Da håndkleet hun tørket seg med, ble blått, kontaktet de lege. Men ingen fant svar. Før nå.

Etter en tid begynte hele familien å svette blått. En nysgjerrig lege ble familiens redning. Nå er oppdagelsen blitt internasjonalt kjent. Og familien er kvitt blåfargen.

Familien er ikke blå lenger. Mamma Wendy Kristin Pedersen Enberget og pappa Ruben Eiret er lettet over at detektivlegen fra Rikshospitalet fant årsaken til det spesielle fenomenet.

– Du er blå på hendene. Så rart, sa Ruben Eiret (28) til samboeren en helg i oktober i fjor.

Wendy Kristin Pedersen Enberget (27) var høygravid og så på hendene sine. Det stemte. Og det var flere tegn: Håndkleet ble blått da hun tørket seg, og blåfargen smittet av på klærne og papirlommetørklær.

– Jeg ble umiddelbart usikker på om det var noe galt med babyen i magen og ble kjempeengstelig, husker hun.

Samboerparet kastet seg over Google. De søkte på ord som « blåfarge som smitter». Men det kom ikke opp noe treff som kunne hjelpe dem.

Fastlegen reagerte, men fant ikke årsaken

De to bor ikke langt fra avfallsdeponiet på Brånåsen i Akershus og fryktet at gasser derfra kunne være årsaken. Også venner og familie forsøkte å finne ut av saken, men ingen fant noen årsak på det underlige fenomenet.

Så fort helgen var over kontaktet Wendy fastlegen. Der møtte hun forståelsesfulle ansatte som sørget for at hun raskt fikk time.

– Jeg hadde ingen andre plager enn helt vanlige svangerskapsplager, forteller hun.

Også fastlegen ble bekymret da han så at den hvite kluten han strøk henne på hånden med, ble blå. Det ble tatt blodprøver, legen ringte til kolleger og leste seg opp. Men heller ikke han kunne forklare hva som var årsaken til at hun plutselig hadde begynt å svette blått.

Slik så hånden til Wendy Kristin Pedersen Enberget ut i oktober i fjor.
Da legen tørket henne på hånden så bomullsdotten slik ut.

Gikk til lokalavisen

Det gikk noen måneder og blåfargen ble mindre fremtredende. De var mindre bekymret og fokuserte på den kommende fødselen og babyen.

Sønnen blir født, de glemmer nesten blåfargen. Men så, ca. ti måneder senere, kommer den tilbake.

Det unge paret ble desperate og ble forespeilet at de kunne ta prøver for å finne et svar på gåten, men et alternativ kunne koste dem 100.000 kroner.

Fordi de ikke fant noen svar, valgte de å fortelle historien sin i lokalavisen, Romerikes Blad. Det skulle vise seg å bli redningen for Wendy Engebret og Ruben Eiret.

Også føttene til Wendy Kristin Pedersen Enberget ble misfarget.

En av dem som tilfeldigvis leste lokalavisen den dagen var lege Christoffer Aam Ingvaldsen (29). Han ble nysgjerrig på det uvanlige fenomenet. Og han forsto det unge parets engstelse og frustrasjoner.

Den unge legen, Christoffer Aam Ingvaldsen ble nysgjerrig da han leste om fargeproblemene til Wendy Engberget. Han er doktorgradskandidat ved Plastikkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet.

Kunne fargen skyldes gasser?

Han lurte på om blåfargen kunne skyldes at paret bodde i nærheten av et avfallsdeponi, og han var opptatt av om de trengte behandling raskt.

Ingvaldsen tenkte at det var viktig å finne forklaringen, særlig fordi blåfargen dukket opp under graviditeten.

Et tverrfaglig team ble helsedetektiver

Ingvaldsens hverdag består av forskning på brystrekonstruksjoner etter kreftkirurgi og legestudentundervisning ved Universitetet i Oslo. Det han nå tok fatt på, lå langt utenfor hans eget forskningsfelt.

Han samlet derfor et forskerteam med en mikrobiolog, en spesialist i medisinsk biokjemi, en hudlege og seg selv.

– En tverrfaglig tilnærming ville øke sjansen for riktig utredning, diagnose og behandling. Skal man komme frem til en løsning eller finne på noe lurt, gjelder det å samle personer med ulike bakgrunner.

De begynte med et omfattende litteratursøk. De søkte i forskningsdatabaser og leste gjennom et hundretall artikler som omtalte kromhidrose og dets årsaker. Kromhidrose er gresk og er en samlebetegnelse for sjeldne hudtilstander som gir farget svette. Noen kan bli gule, andre røde, blå eller svarte.

Løsningen nærmer seg

Forskerne leste artikler helt fra slutten av 1800-tallet. De så et repeterende mønster hvor bakterier var blitt vist å produsere pigmenter (fargestoffer), som igjen kunne vise seg med farget svette og urin, samt misfarging av hud og negler.

– Bakterielle pigmenter ble raskt en hovedhypotese. Vi bestemte oss for å ta kontakt med Wendy Enberget og Ruben Eiret.

Legen tok kontakt like etter at artikkelen om dem sto i Romerikes Blad. På dette tidspunktet svettet både Wendy, Ruben og lille Matheo på ti måneder blått.

Wendy husker godt hvor lettet og glad hun ble over at noen ville hjelpe dem.

Det ble tatt bakterieprøver av foreldrene og den lille sønnen, i tillegg til gassmålinger i hjemmet. Også drikkevannet ble analysert.

I laboratoriet på Ahus så legene at det i bakterieskålene vokste rikelig med en bakterie som produserte den samme blåfargen som viste seg i parets svette.

Svaret kom på fotballkamp i Liverpool

Ingvaldsen husker at han var på en fotballkamp i Liverpool da lege og mikrobiolog Truls Leegaard ved Ahus ringte. De hadde gjort et funn: På bakterieskålene vokste det rikelig med en bakterie som utrolig nok produserte den samme blåfargen som viste seg i parets svette.

– Bakterien ble identifisert og var Bacillus cereus  – en bakterie som ofte er å finne på hudoverflaten vår, men som aldri tidligere i mikrobiologens karriere ga blåfarge på bakterieskålen. Hovedhypotesen ble verifisert. Både gassmålingen og drikkevannsanalysen var normale, forteller legen. Blåfargen og bakterien hadde ikke noe med avfallsdeponiet å gjøre.

Forskningen endte med en vitenskapelig artikkel som ble publisert i den medisinske journalen Acta Dermato-Venereologica i oktober.

Lege og mikrobiolog, Truls Michael Leegaard oppdaget at det var bakterien Bacillus cereus  som forårsaket hudinfeksjonen og gjorde svetten blå.

Ikke ukjent bakterie, men ukjent forløp

Bakterien i seg selv er ikke så sjelden, men det er sjelden at den produserer blåpigmenter. Ifølge forskerne er det kun beskrevet tre pasienter tidligere i hele verden som har fått denne blåfargen.

De to fagpersonene kan ikke svare sikkert på hvorfor foreldrene fra Romerike ble smittet. Men en mulighet kan være at Wendy tok en medisin mot kløe under svangerskapet, og at denne medisinen kan ha medført en forandring på huden slik at bakterien fikk fotfeste.

I starten av januar ble Wendy og Ruben behandlet med antibiotikatabletter og antibiotikaliniment (flytende væske som påføres huden) i et par uker. Deretter ble de kvitt blåfargen. De er både utredet og fulgt opp på Ahus.

– Noen tullet med meg og sa jeg kom til å føde en smurf, sier Wendy Kristin Pedersen Enberget. Men da sønnen Matheo ble født, var alt i orden, noe som var en stor lettelse også for pappa Ruben Eirit.

– Men hvorfor ble de blå?

– Blåfargen skyldes pigmentet som bakterien produserer. Bakterien i seg selv er fargeløs. Og pigmentproduksjon er en overlevelsesstrategi i kampen mot andre bakterier og verten de lever på, svarer Ingvaldsen

Wendy og Ruben er svært takknemlig over at den nysgjerrige legen leste om dem i lokalavisen og fattet en så stor interesse at han samlet et helt team.

– Vi har følt oss veldig godt ivaretatt både av ham og teamet.

Nå gir googlesøk svar

Når man nå googler «blå svette» kommer det opp artikler om det unge paret. Det har de merket i praksis.

– Jeg ble kontaktet av en annen mamma for kort tid siden. Sønnen hennes hadde samme symptom. Jeg satte dem i kontakt med Ingvaldsen, og de fikk svar ganske raskt om at det var samme bakterie, sier Wendy og smiler.