Må vente litt til på sakkyndig-avgjørelse

Skal bestemme seg for om nye sakkyndige skal vurdere den terrorsiktedes mentale helse.

Rapporten fra rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim er på 243 sider.
  • Jørund Hessevik

— Tingretten har nå hatt møte med aktørene og hørt innspill om eventuelt nye sakkyndige. Avgjørelse kommer trolig i slutten av neste uke, skriver Oslo tingrett på twitter.

Statsadvokat Inga Bejer Engh og kollega Svein Holden ønsker ikke nye sakkyndige.

Fredag ettermiddag har bistandsadvokatene, forsvarerne, statsadvokatene og dommerne i terrorsaken hatt møte i Oslo tingrett for å diskutere den videre oppfølgingen av sakkyndigrapporten.

— Vi diskuterte begjæringene som har kommet om nye sakkyndige. Retten skal ta en beslutning i neste uke, sier statsadvokat Inga Bejer Engh til aftenposten.no.

- Ingen kommentarer

Dermed må de som har vært kritiske til rapporten fra rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim fortsatt vente på å få vite om det blir oppnevnt nye sakkyndige.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har tidligere sagt at hun ønsker nye sakkyndige.

— Vi er blitt enige om at vi ikke skal kommentere dette før avgjørelsen er kjent, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til aftenposten.no.

Hun er en av tre koordinerende bistandsadvokater, og har tidligere krevd at det blir oppnevnt nye rettssakkyndige.

Aftenposten.no har ikke fått kommentarer fra Anders Behring Breiviks forsvarere. Geir Lippestad har tidligere sagt at de ikke ønsker nye sakkyndige.

Oppsiktsvekkende konklusjon

Anders Behring Breivik ble vurdert som strafferettslig utilregnelig av de to sakkyndige rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, da de la frem rapporten om terrorsiktedes mentale helse 29. november 2011.

De hadde frem til de la frem rapporten ha studert Behring Breivik over lang tid. Husby og Sørheim møtte ham 13 ganger, og samtalte med ham i til sammen 35 timer, de så videoopptak av 140 timer avhør, møtte hans mor og gikk også gjennom politiets video fra rekonstruksjonen fra Utøya før de konkluderte.

Det vakte oppsikt da de la frem sin konklusjon om at Behring Breivik er paranoid schizofren. Flere bistandsadvokater var misfornøyde med at han ble erklært utilregnelig, og ønsket en ny rapport utarbeidet av andre.

Mye frem og tilbake

Flere psykiatere har også vært kritiske til rapporten og diagnosen, og ha kommet med anmerkninger om både vurderingen, metoden og de faglige konklusjonene.

Men den rettsmedisinske kommisjonen hadde «ingen vesentlige bemerkninger» til rapporten, og gikk dermed god for erklæringen om Behring Breiviks helsetilstand.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik sitter fengslet i Ila fengsel og forvaringsanstalt og venter på at rettssaken mot ham skal begynne.

Ifølge NRK var likevel minst tre av syv kommisjonsmedlemmer kritiske til rapporten, og dermed ble det ny debatt om de sakkyndiges vurderinger kunne bli stående.

Denne uken kom det også frem at psykologer og en psykiater som har fulgt opp Breivik i Ila fengsel, mener Breivik ikke er hverken psykotisk eller schizofren.

TV 2 meldte med det som utgangspunkt at det kunne gå mot oppnevnelse av nye sakkyndige.

Ønsker ikke ny rapport

Dagen etter sendte statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh, som er aktorer i rettssaken, et brev til Oslo tingrett der de skrev at de ikke vil be om en ny sakkyndig vurdering av den terrorsiktede 32-åringen.

Heller ikke Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier han ønsker en ny sakkyndigrapport.

  • Les uttalelse fra advokatfirmaet Lippestad HER.
    Blir rapporten stående, kan Behring Breivik ikke straffes med fengsel eller forvaring, men dømmes til tvungent psykisk helsevern.
De rettsoppnevnte psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren.