Norge

- Statoil og Borten Moe er årets etikkverstinger

Statoils utvinning av oljesand og skifergass, samt en omstidt TV-reklame, gjør selskapet til etikkversting, mener FIVH. Borten Moe deler prisen for å støtte dem.

FS00011813.jpg Foto: STEINAR SCHJETNE/ SCANPIX

  • Stine Barstad
  • Gunhild M. Haugnes

Statoil og oljeminister Ole Borten Moe topper sammen verstinglisten 2011 for deres «iherdige innsats for å slippe ut mest mulig ødeleggende klimagasser».

— Statoil har aktiv og full støtte i Norges Oljeminister, og begge har utmerket seg på en rekke felt i løpet av året, skriver Framtiden i Våre Hender (FIVH) om toppene på deres kåring av årets etikkversting for 2011.

Organisasjonen kårer nå det de mener er Norges minst etiske selskaper og personer for niende år på rad.

— Dette tar vi med stor ro. Flere av påstandene er uten rot i virkeligheten eller tatt ut av sin sammenheng, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i Olje- og energidepartementet til Aftenposten.no.

Skitten energi og villedende markedsføring

Ifølge Framtiden i Våre Hender topper Statoil listen blant annet på grunn av sitt prosjekt for å utvinne olje fra tjæresand i Canada og skifergass i USA, ifølge organisasjonen «de skitneste energiformene verden har å by på».

Oljeutvinnig fra tjæresand medfører langt høyere klimagassutslipp enn mer konvensjonell oljeutvinning. Når det gjelder utvinning av skifergass, viser organisasjonen blant annet til en ulykke ved slik produksjon i Maryland i USA, der giftig borevæske lakk ut i en sideelv til en elv som er drikkevannskilde til seks millioner mennesker.

Organisasjonen mener også at Statoil driver villedende markedsføring i en reklamefilm, med sitt budskap om at selskapets oljefunn vil bli viktige for å skaffe energi til kommende genereasjoner. Organisasjonen savner informasjon i filmen om de negative konsekvensene for fremtidige generasjoner av bruken av fossile brensler, som vil føre til økt global oppvarming.

Også i 2007 var Statoil, som den gang het StatoilHydro, helt på topp på den årlige listen over årets etikkverstinger. Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender hadde forventet en annen utvikling av Norges største selskap.

-Det er skuffende at de har satset videre i samme retning. Og de har fått en eier med oljeminister Ola Borten Moe i spissen som til de grader spiller på Statoils lag. Argumentasjonen til Statoil og eieren er mer desperat enn før, sier Hermstad.

Les mer om saken her:

Les også

  1. Borten Moe: -Canadas Kyoto-exit påvirker ikke Statoils oljesandvirksomhet

  2. Anklager Norge for klima-hykleri

  3. Dette kan gi deg dyrere bensin

— Best på samfunnsansvar

Pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Statoil har et litt annet syn året som har gått:

— Vi er stolte av de resultatene vi oppnådde i 2011, skriver han i en mail til Aftenposten.no.

Han viser til at det anerkjente magasinet Fortune i 2011 kåret Statoil til det beste selskapet på samfunnsansvar uansett bransje, i konkurranse med 1400 andre store internasjonale selskaper.

Pedersen viser også til at Statoil har som mål å få klimagassutslippene fra tjæresandproduksjonen ned på nivå med gjennomsnittet for konvensjonell oljeproduksjon, og at de mener man ved grundig arbeid med brønnene kan unngå lekkasjer til drikkevann i skifergassproduksjonen.

Når det gjelder reklamekampanjen FIVH kritiserer, viser Glad Pedersen til at filmene også tar for seg problemstillingene FIVH etterlyser, med blant annet følgende sitat:

« Hvordan skal vi klare å skaffe energi til en økende verdensbefolkning, uten å ødelegge kloden? Dette er kanskje det største og viktigste spørsmålet i vår tid, og det har ennå ikke funnet sitt endelige svar. Men spørsmålet opptar og inspirerer oss, både som privatpersoner og som selskap. »

-Utslippsminister

Framtiden i våre hender har også en høne og plukke med olje- og energiminister Ola Borten Moe, eller «Oljeministeren», som organisasjonen konsekvent omtaler ham:

- Norge har i Borten Moe ikke bare fått en olje- og energiminister, men en minister for mest mulig klimagassutslipp, skriver organisasjonen.

De viser till at Borten Moe blant annet flere ganger har uttrykt sterk støtte til Statoils oljesandprosjekt i Canada, og at han har vært kritisk til EUs drivstoffdirektiv, som svartelister drivstoff basert på ukonvensjonell olje.

De trekker også frem flere kontroversielle uttalelser Borten Moe har kommet med i løpet av det siste året, som «Det er ikke aktuelt for meg å avlyse norsk verdiskapning i solidaritet med resten av verden» og «klimahensyn er ikke del av norsk olje- og gasspolitikk».

Borten Moes departementet avviser kritikken.

— Påstander som «for mest mulig klimautslipp» er useriøse, og gir inntrykk av at «kåringen» først og fremst er blitt til for å skaffe FIVH medieoppmerksomhet. OED er opptatt av at norsk olje- og gassvirksomhet skal holde den høyest mulige miljøstandard, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp).

Les mer om dette her:

Nordea bråsnudde

Selv om Hermstad i FIVH ikke ser tegn til etikkforbedring hos Statoil, ser han en liten positiv tendens på dette feltet totalt sett.

— Men dessverre er det nok slik at motivasjonen for veldig mange for å jobbe med etikk er frykt for å havne i gapestokken, sier Hermstad som påpeker at det ikke er noen skam og snu.

Han viser til at Nordea lenge så ut til å være en klar kandidat til å havne på verstinglisten 2011 for sine investeringer i atomvåpenindustrien. Men Nordea besinnet og besluttet å selge seg ut.

Her er de andre selskapene på verstinglisten for 2011 etter Statoil/Borten Moe.

Inex Resources:

Et norsk gruveselskap, som tidligere gikk under navnet Crew Minerals. Selskapet får kritikk for et planlagt nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro, som er svært omstridt blant lokalbefolkningen. Organisasjonen klaget selskapet inn til det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.

Før jul konkluderte kontaktpunktet, ledet av jussprofessor Hans Petter Graver, med at selskapet har brutt menneskerettighetene på grunn av manglende konsultasjoner med urfolk i området, og fordi selskapet ikke har fulgt informasjonskravene knyttet til de omfattende miljøkonsekvensene av nikkelutvinningen.

Hennes & Mauritz og KappAhl:

Kleskjedene får kritikk for manglende åpenhet om deres leverandører, og for elendige arbeidsforhold ved to indiske fabrikker som syr klær for kleskjedene. En undersøkelse FIVH gjennomførte på de to fabrikkene avdekket en rekke kritikkverdige forhold: arbeiderne fikk elendig lønn, ble tunget til overtid, og hadde ikke anledning til å organisere seg.

Finansdepartementet:

Finansdepartementet har ifølge FIVH fortjent en plass på årets verstingliste for ikke å ha fulgt Etikkrådets anbefaling om uttrekk fra det kinesiske oljeselskapet PetroChina.

Etikkrådets vurdering er at det er stor fare for grove menneskerettighetsbrudd fra burmesiske myndigheter i forbindelse med byggingen av nye rørledninger fra oljefeltene, og at selskapene som står ansvarlig for byggingen risikerer å medvirke til disse bruddene.

Etikkrådet har relativt høy terskel for å anbefale uttrekk, og det er etter det Aftenposten kjenner til første gang Finansdepartementet ikke følger rådets anbefalinger.

I løpet av det siste halvåret har imidlertid menneskerettighetssituasjonen i Burma blitt betydelig bedre. Landet har blant annet innført et lovverk for arbeidstakere som anses å være det beste i Asia.

Les mer om saken her:

Mills:

Havner på listen fordi selskapet er Norges største importør av palmeolje. Selskapet kan ikke si hvor palmeoljen de bruker i sine produkter kommer fra, og pålegger heller ikke det svenske selskapet som importerer oljen til Mills å redegjøre for dette. Palmeoljeplantasjer er den viktigste drivkraften bak avskogningen i Indonesia, som Norge gjennom skogprosjektet bruker milliarder på å stoppe. Mange av plantasjene truer også livsgrunnlaget til flere urfolksgrupper og de utrdydningstruede orangutangene.