Kommuneansatte tapte kamp om fri med lønn på sankthans - må ut med 97.000 kroner

TØNSBERG (Aftenposten): De ansatte i Tønsberg kommune fikk ikke rettens medhold i at de har hevd på fri med lønn på årets lengste dag.

Sankthans-feiringen 24. juni har lange tradisjoner. I Vestfold har kommunalt ansatte i Larvik, Sandefjord og Tønsberg hatt fri med lønn dagen etter.

I Vestfold sto tradisjonen med at de ansatte fikk fri med lønn på sankthansdagen sterkt fra begynnelsen av 1900-tallet og helt frem til 2010.

I Larvik, Sandefjord og Tønsberg var offentlige kontorer og de fleste butikker stengt.

Også barnehager og SFO tok fri, mens lærere og turnusarbeidere i pleie og omsorg måtte arbeide som vanlig uten å få noe ekstra.

Gode under press

Men siden 2010 har ordningen vært under press.

Da Larvik slo seg sammen med nabokommunene forsvant fridagen.

I Tønsberg fikk alle kommuneansatte 7,5 timer i kompensasjon som de kunne bruke til egenpleie når de måtte ønske i løpet av året.

Men i 2014 slet Tønsberg kommune økonomisk, og sa opp avtalen fordi de mente denne kostet over 5,3 millioner kroner i året.

Ikke fri, må ut med 97.000 kroner

Dette ville ikke de ansatte finne seg i, og dro kommunen for retten.

Fredag falt dommen i Tønsberg tingrett:

Sorenskriver Dag Carlstedt frifant kommunen, og dømte de ni tillitsvalgte til å dekke kommunens saksomkostninger med 97.000 kroner.

I tillegg kommer deres egne advokatutgifter på en kvart million kroner.

Advokatfullmektig Kjetil Bjørntvedt sier at han akkurat har fått dommen:

– Vi må nå sette oss ned sammen med de ansattes organisasjoner for å vurdere om dommen skal ankes, sier Bjørntvedt.

Etter en magisk sommernatt ved fjorden syntes mange vestfoldinger at det var godt med egenomsorg dagen derpå.

Kun Sandefjord igjen

Den eneste gjenværende kommununen som fremdeles tilbyr ansatte dette godet, er Sandefjord.

– Vi er stolt over å være litt særegne, sier ordfører Bjørn Ove Gleditsch i Sandefjord.

Men ordføreren kan ikke garantere at ordningen overlever en sammenslåing med Stokke og Andebu fra 1. januar 2017:

– De to andre kommunene har ikke denne ordningen, mens vi alltid har hatt det. Det har heller ikke vært noe tema blant politikerne å avvikle fridagen, sier ordføreren.

Uansett bli det ikke noe ekstrafri før i 2019, da sankthansdagen neste årfaller på en lørdag og året etter søndag.

Sankthans - heksenes helaften

Fra hedensk til kristent

Tradisjonen med en folkelig feiring av midtvinter og midtsommer går tilbake til førkristen tid i Norge.

Etter innføringen av kristendommen ble feiringen forskjøvet til 25. desember for antatt dato for Kristi fødsel, mens årets lengste natt mellom 21. og 22. juni ble lagt til den antatte fødselsdatoen for døperen Johannes 24. juni.

Går til sak og krever fridag etter St. Hans-feiringen