Norge

Familien anker i Neda-saken

Familien til 13 år gamle Neda Ibrahim anker Oslo tingretts dom om at Utlendingsnemndas utsendelsesvedtak var riktig.

13-åringen Neda Ibrahaim og hennes familie ble sendt ut av Norge til Jordan etter vedtak i Utlendingsnemnda.

 • Ntb

13-åringen og hennes familie ble sendt ut av Norge til Jordan i juni i fjor etter vedtak i Utlendingsnemnda (UNE). Da hadde familien bodd i Norge i ti år. De to yngste av de fire barna er født i Norge.

Saken har fått stor oppmerksomhet i norske medier.

— Ikke forsvarlig

— Familien har bestemt seg for å anke tingrettens dom. Vi er enig i at dommen bør ankes. Konsekvensene av retur for barna, særlig for sønnen Nael, er ikke forsvarlig vurdert av UNE, sier familiens advokat Arild Humlen i en pressemelding.

Familien har totalt fått fem avslag på søknaden om asyl, men i en dom i Oslo tingrett i november 2013 ble utvisningsvedtaket opphevet.

Bare noen uker senere fattet UNE et nytt og likelydende utvisningsvedtak. Nemnda mente at innvandringsregulerende hensyn veide tyngre enn at to av familiemedlemmene har helseproblemer og det samlede hensynet til barnas beste.

Saksøkte UNE

Familien saksøkte dermed UNE for feil lovanvendelse og en rekke andre mangler i saken, feilaktig vekting av barnets beste og for at utvisningen var i strid med menneskerettighetene. Men i dommen fra Oslo tingrett 30. september i år fikk de ikke medhold.

— UNEs begrunnelse for utvisningsvedtaket er etter vårt syn ikke blitt tilstrekkelig etterprøvd av tingretten, ut fra de krav loven og barnekonvensjonen stiller. Den barnepsykiatrisk sakkyndiges vurdering, slik den fremkom under hovedforhandlingen for tingretten, er etter vårt skjønn ikke dekkende beskrevet i dommen. Vi er sterkt uenig i dommen når den reduserer mye av barnekonvensjonen til rene formålsbestemmelser, sier Humlen.

Les også:

 1. Les også

  Asylpolitikk til barns beste?

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett

 2. NORGE

  Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

 3. NORGE

  Bombedømt russisk 19-åring sendt ut av Norge

 4. NORGE

  Farida (12) får ikke komme tilbake til Norge – støttespillerne raser mot UNE

 5. NORGE

  Staten dømt for brudd på menneskerettighetene

 6. NORGE

  Nektet asyl og tvangsutsendt fra Norge. Anke over 10 års fengsel førte ikke frem