Folkehelseinstituttet: Ha lav terskel for å teste syke barn

Analyser ved Folkehelseinstituttets laboratorium viser at det tredje barnet er smittet med den samme bakteriestammen av E. coli O157 som de to andre.

To av de tre syke barna er innlagt her på Ullevål sykehus.

Les mer:

Dermed er til sammen tre barn nå knyttet til dette utbruddet. Folkehelseinstituttet ber helsepersonell om å ha lav terskel for å teste syke barn, og karakteriserer bakterien som særs farlig.

I en melding til landets helsepersonell anmoder myndighetene om å vise en større årvåkenhet og rask varsling ved diaré. Folkehelseinstituttet karakteriserer bakteriestammen E. coli 0157 som «særs farlig» , fordi den ser ut til å kunne forårsake Hemolytisk–uremisk syndrom (HUS) i større grad enn andre tarmbakterier.

Barn under 5 år er mest utsatt. Barna har oftest diaré, ofte med friskt blod i noen dager, og deretter kan de ha en midlertidig bedring i noen dager før de utvikler HUS. Folkehelseinstituttet mener derfor det nå må være lav terskel for prøvetagning av barn med diaré med hensyn til EHEC.

EHEC er en type tarmbakterie som kan føre til HUS. I forrige uke ble det kjent at to barn fra henholdsvis Østfold og Oslo hadde fått påvist denne bakteriestammen. I 2009 ble 13 barn syke, og ett døde. Man fant aldri smittekilden til dette utbruddet.

Det er samme bakterie som har smittet de tre barna som nå er syke. Folkehelseinstituttet opplyser at de nå også bruker internasjonale nettverk for å finne informasjon som kan være relevant i oppklaringsarbeidet. For å avdekke hvilke bakteriestammer barna er smittet av, har kommunelegene i samarbeid med Mattilsynet i de respektive kommunene tatt prøver i pasientenes nærmiljø og intervjuet foreldrene. Fremdeles blir det foretatt grundige intervjuer av foreldre og andre i barnets nærmiljø med tanke på å kartlegge hva barnet har spist og drukket, hva barnet har gjort, hvor det har vært og om det har hatt kontakt med dyr.

Folkehelseinstituttet ber personer, og særlig barn, med blodig diaré oppsøke lege raskt for utredning.