Norge

Smitten blant de yngste barna i skolealder øker

Forrige uke var smittetrenden stabil eller nedadgående i alle aldersgrupper utenom én: Barn mellom 6 og 12 år. I denne gruppen øker smitten.

– Dette er en gruppe som i større grad har fått anledning til å møtes. Da kan smitte oppstå, skriver avdelingsdirektør Line Vold i en e-post til Aftenposten.
  • Marianne Stensland
    Journalist

– FHI vet ikke hvorfor. Men dette er en gruppe som i større grad har fått anledning til å møtes. Da kan smitte oppstå, skriver avdelingsdirektør Line Vold i en e-post til Aftenposten.

Forrige uke var høyest antall meldte smittetilfeller i forhold til befolkningstallet i aldersgruppene 6–12 år (95 pr. 100.000 innbygger) og 13–19 år (82 pr. 100.000 innbygger).

Blant personer som er 80 år eller eldre, var antallet smittetilfeller stabilt lavt. I øvrige aldersgrupper gikk antall tilfeller ned.

Dermed er aldersgruppen 6–12 år den eneste der antall smittetilfeller øker, ifølge FHIs rapport for uke 16.

Hvor disse barna smittes er usikkert, skriver Vold videre.

– Vi har ikke gjort spesifikke analyser på dette nasjonalt, men vi følger situasjonen i skolene tett. Ofte smittes barna hjemme, men det forekommer også smitte i skoler og i barnehager.

Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor etablert et overvåkingssystem for å følge med på utbrudd i skoler. FHI viser også til en fersk rapport som evaluerer effekten av smitteverntiltak i skoler.

Vanskelig å trekke bastante slutninger

I ukesrapporten kommer det videre frem at andel positive tester gikk ned i alle aldersgrupper. Unntaket var aldersgruppene 6–12 år og 80 år og eldre. På spørsmål om hvorfor andelen går opp i disse gruppene, svarer FHI at de antar testaktivitet, tilgjengelighet og rutiner for testing spiller inn.

– Generelt er det lav terskel for testing, også for barn. Barn har oftere luftveissymptomer enn voksne. Smittesporinger genererer også mye testing.

Vold sier det er vanskelig å trekke bastante slutninger, «men det indikerer at vi bør ha fokus på god testaktivitet i alle grupper.»

Les også

Nå blir barn testet annerledes enn voksne for å få bedre smittesporing: – Terningkast seks, sier Oscar Julius (9)

FHI: – Gledelig

Hovedbudskapet fra FHI er likevel det samme: Smittetallene i Norge fortsetter å synke. Det har de gjort siden toppen i mars.

Nedgangen i antall tilfeller på nasjonalt nivå, skyldes hovedsakelig mindre smitte i Oslo og Viken, ifølge FHI. Forrige uke sank smitten i begge disse fylkene med 19 prosent.

Antall innleggelser og innleggelser på intensivavdeling går også ned, viser rapporten.

Betyr dette at vi er på god vei ut av smittebølge nummer tre?

Det ser sånn ut, melder avdelingsdirektøren.

– Men situasjonen er skjør og vi har fortsatt relativt høy insidens i en del kommuner i østlandsområdet. Nedgangen siden toppen i uke 11 har vært på 51 prosent, og er fortsatt på nedadgående, så dette er gledelig.

Mange spør seg nå om vi kan «rekke» å få en fjerde bølge, eller om vi slipper unna så lenge vaksineringen går etter planen.

Vi har ikke noen egentlig definisjon på smittebølge, skriver Vold.

– Og jeg tror ikke jeg skal spekulere i hvor mange som ville kunne smittes i et verstefall-scenario. Tallene kan fortsatt stige igjen hvis vi ikke følger smittevernrådene, understreker avdelingsdirektøren.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Barn