Riksadvokaten kartlegger ulovlig ransaking i narkosaker

Riksadvokaten pålegger politiet og statsadvokatene å legge alle kortene på bordet når det gjelder bruk av tvangsmidler i narkotikasaker.

Riksadvokat Jørn Maurud vil vite alt om hvor ofte politiet bruker mulig ulovlige tvangsmidler i mindre narkotikasaker.
  • NTB-Steinar Schjetne

Alle landets statsadvokatregioner må gå igjennom saker, avhør og rutiner for å finne ut hvor ofte politifolk bruker mistanke om mindre narkotikalovbrudd som foranledning til å gjennomføre mer omfattende ransakinger. Riksadvokaten vil også ha en vurdering av praksis rundt kroppslige undersøkelser i slike saker «i form av urinprøve, blodprøve eller undersøkelse av kroppens hulrom», framgår det av et brev til politiet og påtalemyndigheten.

Forslaget om å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk har skapt bekymring for at politiet vil miste muligheten til å ransake telefoner, personer og kanskje til og med bolig, på jakt etter beviser på hvem som solgte stoffet.

Kortene på ordret

Riksadvokaten slo i forrige uke fast at politiet aldri har hatt lov til å bruke virkemidler ut over dem som er nødvendig i etterforskningen av den aktuelle saken.

Nå krever riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at alle kort blir lagt på bordet, og viser til den siste avklaringen. Han vil ha funnene nedfelt i en egen rapport innen 1. oktober.

– Samtlige statsadvokatregioner skal ved saksgjennomgåelser, intervjuer av relevant personell, gjennomgang av rutiner og andre egne tiltak kartlegge om og eventuelt i hvilken utstrekning dagens praktisering av ransakingsreglene i politidistriktene avviker fra føringene som er gitt i det nevnte brevet herfra, skriver Maurud.

Varsler tiltak

Det kan bli aktuelt å sette inn «ytterligere tiltak» i samråd med Politidirektoratet, understreker han.

– Det skal ikke herske noen tvil rundt politiets praksis ved bruk av tvangsmidler i narkotikasaker. Derfor er jeg glad for at Riksadvokaten nå varsler en kartlegging og vurdering av nettopp denne praksisen, sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Kartleggingen har støtte også hos politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Det er alvorlig dersom det skapes tvil om politiet og påtalemyndighetens praksis ved bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker følger gjeldende regler. Jeg er glad for at Riksadvokaten nå setter i gang et arbeid for å kartlegge og vurdere praksis nærmere, sier hun.