Norge

Høyesterett: - En fare<br/> for rikets sikkerhet

Høyesterett stadfestet i ettermiddag dommene fra både tingretten og lagmannsretten.

- Mullah Krekar ennå ikke forstått innholdet i dommen fordi han ikke snakker godt nok norsk, opplyste advokat Harald Stabell umiddelbart etter at dommen var avsagt.
  • Jostein Ihlebæk
    Jostein Ihlebæk

In English: Les også om dommen i Lagmannsretten:


Dermed slår landets høyeste domstol fast at Krekar kan utvises fra Norge. Høyesterett fastslår samtidig at mullahen er en fare for rikets sikkerhet. Men foreløpig får mullahen bli i landet, fordi norske myndigheter ikke returnerer personer til Irak nå, på grunn av situasjonen i landet. Les hele dommen på Høyesteretts nettsider (PDF-format)

Taus Krekar

Mullah Krekar selv ønsket ikke å kommentere utfallet i Høyesterett i dag. Han var taus på samtlige spørsmål som ble stilt fra pressekorpset. Ifølge Krekars forsvarer, høyesterettsadvokat Harals Stabell, har han ikke forstått alle punktene i dommen ennå. Krekar venter nå på at broren hans skal oversette dommen. Brorens umiddelbare kommentar til avgjørelsen er dette: — Vi er skuffet over dommen. Det er åpenbart en politisk avgjørelse, sier Krekars bror, Khalid Faraj Ahmad til Aftenposten.no. - Vi tar til etterretning at utvisningsvedtaket nå er rettskraftig, sier advokat Harald Stabell. Regjeringsadvokat Tolle Stabell var tilfreds med Høyesteretts dom. - Jeg er tilfreds med utfallet på min parts vegne, sa Tolle Stabell umiddelbart etter avgjørelsen.

Fare for rikets sikkerhet

I 2003 instruerte tidligere kommunalminister Erna Solberg (H) Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) om å fatte et utvisningsvedtak mot Krekar. Begrunnelsen for vedtaket var at Krekar er en fare for rikets sikkerhet, og at han skal ha brutt utlendingsloven ved å ha reist tilbake til Irak etter at han var innvilget asyl i Norge. Høyesterett har ikke vurdert Krekars angivelige brudd på utlendingsloven, men har vurdert hvorvidt domstolene kan overprøve utlendingsmyndighetenes vedtak, og om utvisningsvedtaket grunnet faren for rikets sikkerhet er riktig.

- Prinsipielt viktig

Høyesterett ga uttrykk for at domstolene hadde full adgang til å prøve Utlendingsnemndas bevisvurdering. - Dette er prinsipielt viktig i forhold til rettssikkerheten, fordi Høyesterett har etterprøvd bevisene utlendingsmyndighetene har brukt, slo advokat Stabell fast. Høyesterett har dermed etterpøvd de åpne kildene som utlendingsmyndighetene har brukt i sin avgjørelse om utvisning.

- Tilknyttet al-Qaida

Noe av grunnlaget for Høyesterettsdommen var at Mullah Krekar i sin tid var med på å grunnlegge den islamistiske gruppen Ansar al-Islam som er knyttet til al-Qaida. Høyesterett har nå slått fast at Krekar var grupperingens leder etter dannelsen i desember 2001, og at det er dekning for å kalle Ansar al-Islam en «eksrem, islamistisk organisasjon som etter opplæring av soldater gjennomførte eller forsøkte å gjennomføre flere selvmordsaksjoner.» Høyesterett mener det også er dekning for at organisasjonen til Krekar har tilknytning til al-Qaida.

Solberg fornøyd

Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg er svært glad for at Høyesterett besluttet å opprettholde utkastelsesdommen mot Krekar. - Jeg er glad for at Høyesterett stadfester de vedtakene som er fattet tidligere. Dette innebærer en stadfestelse av at det arbeidet og de vedtakene som ble gjort av Kommunaldepartementet og UDI (UNE) i denne saken var riktig, og nødvendig for å ivareta rikets sikkerhet, sier Solberg i en pressemelding. - Nå regner jeg med Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjør sitt ytterste for en avtale med Irak som muliggjør at vedtakene iverksettes, sier hun.

Vil sperre ham inne

Frp krever nå at mulla Krekar sperres inne til det er trygt nok å returnerer ham til Irak. - Krekar har nå tapt i tre rettsinstanser. Alle tre konkluderer med at han er en trussel mot rikets sikkerhet. Jeg forventer at vedtaket fra Høyesterett effektueres snarest mulig. I mellomtiden må Krekar settes i lukket forvaring, krever FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, i en pressemelding. - Hensynet til norsk sikkerhet må gå foran akademiske problemstillinger i internasjonale konvensjoner, sier han.

Tapte i alle instanser

Krekar har forsøkt å få vedtaket overprøvd både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett, men tapt hver gang. Ingen av de to rettsinstansene ville prøve om det var grunnlag for å utvise Krekar på grunn av hensynet til rikets sikkerhet, slik utlendingsloven åpner for. En av grunnene var at deler av bevismaterialet er hemmelig.