De analyserer kloakk og kan si om koronaviruset sprer seg

Analyser av kloakk kan fortelle om smitten fra koronaviruset er på vei opp eller ned.

Overingeniør Mamata Khatri analyserer kloakk for å kartlegge forekomst av koronaviruset.

Forskningsprosjektet ved Veterinærhøgskolen og Norsk institutt for vannforskning (Niva) startet våren 2020:

  • Avløpsvann er blitt frosset ned før prøvene er sendt til Niva fra renseanlegg i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.
  • Førsteamanuensis Mette Myrmel, som jobber i Veterinærhøgskolens faggruppe for virologi, har også hentet ferskvare fra renseanlegget på Bekkelaget til analyse.
  • I tillegg er det tatt prøver fra renseanlegget til Veas på Slemmestad. De 140 kloakkprøvene ble samlet inn i de to første kvartalene i fjor.

Målet er å kunne spore koronaviruset ved å analysere kloakk.

– Avløpsvann kan fortelle oss om koronasmitten er på vei opp eller ned i et område, sier Mette Myrmel.

I flere byer i USA analyserer de avløpsvann. Ved universitetet i Barcelona har de arbeidet med miljøvirologi i flere år. De fryser ned prøver av kloakk og bygger et arkiv, ifølge Myrmel.

– Koronaviruset kan finnes i avløpsvannet i kommuner der testing i nese/hals ikke har påvist smitte, sier forskerne Mette Myrmel ved faggruppe virologi, Veterinærhøgskolen. og José Antonio Baz Lomba fra Niva.

Viruset kan påvises i kloakken – før folk blir syke

Analyser av avløpsvann kan ikke erstatte tradisjonelle koronatester. Men de kan utgjøre et supplement. Og de kan si noe om utbredelsen av viruset i små og store populasjoner.

– Koronaviruset kan påvises i avløpsvannet før folk blir syke. Koronaviruset kan finnes i avløpsvannet i kommuner der testing i nese/hals ikke har påvist smitte. Det betyr at det er smitte i lokalbefolkningen likevel. Da kan det komme et sykdomsutbrudd. På den måten kan kommunen få et varsel, sier Myrmel.

Mange mennesker har ikke symptomer selv om de er smittet av koronaviruset. De er asymptomatiske eller i fasen før de får symptomer. De kan likevel skille ut virus i avføringen som havner i toalettet. Dette fanger analysene av avløpsvann opp.

– Hvordan foregår dette i kroppen?

– Viruset kommer til tarmen fra luftveiene når man svelger. Cellene i tarmen har reseptorer for viruset. Derfor kan viruset formere seg her i tillegg til i luftveiene, sier hun.

Overingeniør Mamata Khatri analyserer prøver av avløpsvann på laboratoriet ved Veterinærhøgskolen. Analysene sier noe om utbredelsen av koronaviruset.

Kan benyttes til å varsle utbrudd

Overlege Siri Laura Feruglio ved Folkehelseinstituttet sier:

– Det ser ut som om overvåking av avløpsvann kan benyttes til tidlig varsling av utbrudd. Og til å følge med på økning av smitte i områder med lite eller ingen påvist smitte. Dette vil antagelig kunne støtte tradisjonelle overvåkingssystemer.

FHI mener at det er behov for mer kunnskap, og at det er knyttet usikkerhet til metodene.

Avløpsvann gir et bilde av utbredelsen av mange virus i et samfunn. Så lenge en populasjon har personer som er infisert med et virus som skilles ut fra tarmen, kan viruset spores i kloakken.

PCR-metoden som Veterinærhøgskolen bruker for å påvise koronaviruset, er også brukt på norovirus, rotavirus og hepatitt A-virus i avløpsvann.

– Hva finner dere i Oslo?

– Nesten bare positive prøver. Vi kan se om virusmengden har en stigende eller avtagende trend. I Paris er konsentrasjonen av koronaviruset i avløpsvannet 50 ganger høyere enn våre målinger i Norge.

Alle levende organismer kan ha virus i seg: bakterier og parasitter, planter og dyr. De aller fleste virus er harmløse. Vi leter etter virus som gir sykdom hos mennesker, sier Myrmel.

Koronaviruset kan påvises i avløpsvannet før folk blir syke.

– Hvordan brukes analysene av avløpsvannet?

– Avløpsanalyser øker muligheten til å overvåke et område. De viser ikke hvor mange individer som er infisert. Men de kan vise trender over tid.

Forsker José Antonio Baz Lomba ved Norsk institutt for vannforskning (Niva) er med i arbeidet for å utvikle et overvåkingssystem for utbrudd.

– Vi vil kunne spore forekomsten av covid-19-infeksjon og andre virus i lokale cluster i befolkningen. Vi vil også kunne oppdage smitte som ikke gir symptomer, ofte to uker før et sykdomsbrudd, sier forskeren.

Forskerne Mette Myrmel, José Antonio Baz Lomba og overingeniør Mamata Khatri (foran) jobber med analyser av avløpsvann for å påvise koronaviruset. Her er de på laboratoriet ved Veterinærhøgskolen.

FHI følger nøye med på hvordan analysene av avløpsvann kan brukes i en pandemi. De ser et behov for å forske mer på hvordan ulike miljøfaktorer påvirker viruset i vannet.

– Det er også behov for å standardisere analysemetodene, sier Siri Laura Fuglio i FHI.

I tillegg kan en slik overvåking også gi informasjon om personer uten deres samtykke. Det kan utløse etiske og juridiske spørsmål.