Norge

Lønnsomheten i Norges største e-helseprosjekt kan falle med 1,7 milliarder

Hvis ikke flere kommuner melder seg på, vil det gigantiske journalprosjektet Akson kunne bli langt mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt enn det som tidligere er lagt til grunn.

Legevaktene er blant helsevirksomhetene som skal kobles til Akson.
 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det viser tall Aftenposten har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse.

Bakgrunnen er planene om å innføre Akson, et omfattende journal- og samhandlingsprosjekt for helsetjenesten i kommunene. Det skal føre til bedre flyt av viktige pasientopplysninger.

Det vil koste 11,2 milliarder kroner å anskaffe Akson. For at systemet skal gi god avkastning, er det derfor viktig at det tas i bruk av flest mulig kommuner.

Fra 2,9 til 1,2 milliarder i pluss

I Midt-Norge innføres en egen løsning. Disse kommunene skal ikke være med i Akson.

De samfunnsøkonomiske regnestykkene er gjort med utgangspunkt i at Akson tas i bruk i kommuner som sammenlagt har 85 prosent av landets resterende befolkning.

 • Med dette grunnlaget er det anslått at prosjektet vil gi samfunnet en økonomisk gevinst på 2,9 milliarder kroner.

Verdiene ligger blant annet i at det brukes mindre tid på lete etter informasjon, at det blir færre uønskede hendelser, og at man kan vrake andre kostbare IT-løsninger.

Regjeringen gikk i vår ut og ba kommunene avklare hvor mange som støtter opp under Akson.

185 kommuner har så langt gjort dette. Disse utgjør 65 prosent av innbyggerne utenfor Midt-Norge, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom dette tallet ikke endrer seg, vil Akson bli langt mindre lønnsomt for samfunnet enn tidligere beregnet.

 • Gevinsten vil bli redusert fra 2,9 til 1,2 milliarder kroner dersom andelen blir liggende på rundt 65 prosent.

Det er beregnet at prosjektet vil være lønnsomt så lenge det tas i bruk i kommuner som sammenlagt har 55 prosent av landets resterende befolkning.

Les også

Dette er diskusjonen om hvordan det nye milliardsystemet for kommunene bør lages

Flere kan komme til

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet understreker at det er fullt mulig for resten av kommunene å komme etter på et senere tidspunkt.

«Målet om at alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge tar felles kommunal journalløsning i bruk, vil ligge fast», skriver hun i en e-post.

Inger Klippen (H) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun opplyser at flere kommuner har gitt uttrykk for at de ønsker mer informasjon, mens andre ikke har hatt tid eller mulighet til å prioritere saken før fristen i sommer.

Det er foreløpig lagt til grunn at det vil være frivillig for kommunene å være med i Akson-prosjektet.

Men dette kan komme til å endre seg. Direktoratet for e-helse har tidligere vurdert at det kan bli nødvendig å gi kommunene plikt til å bruke Akson dersom man skal nå alle målene som er satt.

Sp vil ha høringsrunde

Et sentralt premiss for det omstridte prosjektet er at det skal være et spleiselag mellom stat og kommuner. Samtidig er det er kommunene som må ta hoveddelen av regningen. De må også bære kostnadene for innføring og drift av systemet.

Hvordan dette skal løses i kommuner med presset økonomi, er blant flere ubesvarte spørsmål.

Det har så langt vært brukt over 200 millioner kroner på utredninger og planlegging rundt Akson. Det er fremdeles ikke avgjort hvem som skal levere journalsystemet.

De siste månedene har vært preget av strid rundt prosjektet. Ulike fagmiljøer, regjeringspolitikere og opposisjonen har vært uenige om hvor gode planene egentlig er.

Senterpartiet har nå foreslått at det gjennomføres en full, offentlig høringsrunde før man går videre i arbeidet. Det er foreløpig uklart hvor bred politisk støtte det er til dette.

Les også

 1. Kommunetopp langer ut mot kritikere av milliardprosjekt

 2. Utprøvingsprosjekt for gigantisk helsedigitaliseringsplan i trøbbel

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. Akson
 3. E-helse
 4. Teknologi
 5. Helsetjenesten
 6. Digitalisering