Norge

Oslo har fått nok vaksiner til alle prioriterte ansatte på sykehjem. Men de tør ikke vaksinere alle nå.

Helsepersonell har måttet bli hjemme fra jobb på grunn av bivirkninger fra koronavaksinen. Som ventet.

Illustrasjon: Sykepleier Kristin Magnell setter vaksine på kollega Gunn Elisabeth Næss.
 • Ole Alexander Saue
  Ole Alexander Saue
  Journalist

I Norge prioriteres helsepersonell for koronavaksinen. I første omgang er det ansatte som er vanskelig å erstatte, som leger og sykepleiere, som får vaksinen.

Leveransene er begrenset. Likevel har Oslo fått nok til å vaksinere alle i prioriterte grupper på sykehjem. De utgjør om lag halvparten av arbeidsstokken.

Men det tør de ikke. For etter at de begynte å vaksinere, økte fraværet.

– Det kan komme reaksjoner etter vaksinen. Derfor har vi har valgt å dele det opp, sier Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt ved Sykehjemsetaten.

Halvparten av AstraZeneca-dosene ble satt da de ble levert forrige uke. Resten setets denne uken.

Dette har Folkehelseinstituttet (FHI) vært forberedt på. De har derfor anbefalt denne strategien hele veien.

– Det gjør vi for å unngå bemanningsproblemer hvis flere må være hjemme et par dager etter vaksinasjon, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved FHI.

Konsekvensen av å vaksinere alle samtidig kan nemlig få store følger. Det så vi i Sverige. Der fikk 100 av 400 vaksinerte ved to sykehus bivirkninger etter første dose. Flere måtte holde seg hjemme.

Ikke bekymret

Bivirkningene bekymrer ikke Legemiddelverket. De ser ingen tegn til uventede eller alvorlige bivirkninger i Norge. De publiserer ukentlige rapporter om bivirkninger.

Bivirkningene er i tråd med det som står i produktinformasjonen, skriver de. Det vanligste er:

 • Hodepine
 • Utmattelse
 • Uvelhetsfølelse
 • Feber
 • Kvalme
 • Generelle smerter

Symptomer merkes ofte 1–2 dager etter vaksinering. Det varer i omtrent 2–3 døgn.

Over 50 prosent av de vaksinerte forventes å få smerter på stikkstedet, ifølge FHI. Hodepine og tretthet er typiske symptom.

De fleste tåler bivirkningene godt. Andre opplever imidlertid betydelige plager de første dagene, ifølge Legemiddelverket.

Bivirkningene er kraftigst etter dose 1 for Astra Zeneca-vaksinen. For Biontech/Pfizer- og Moderna-vaksinene er det omvendt.

Helsepersonell får nå Astra Zeneca-vaksinen, som ikke brukes på de over 65 år. Tidligere ble de vaksinert med Pfizer-vaksinen.

Flere bivirkninger enn vanlig

De aller fleste får milde bivirkninger, forteller Watle ved FHI.

– Men noen vil føle seg ordentlig slappe og slitne. De får kanskje kraftig hodepine, kvalme og feber. De må være hjemme fra jobb et par dager, sier hun.

– Det ser ut til at andelen som får bivirkninger fra koronavaksinen er større enn ved sesonginfluensavaksine. Dette har nok overrasket mange, sier Watle.

Snart ferdigvaksinert

Oslo har 39 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidssykehjem er pasientenes hjem resten av livet. Helsehusene er et korttidstilbud. Der skal pasienter rehabiliteres til å mestre hverdagen i hjemme.

Denne uken vil alt av kritisk helsepersonell på sykehjemmene være vaksinert i Oslo.

– Jo flere som blir vaksinert, jo bedre er det for driften vår, sier Mevold i Sykehjemsetaten.

Også sykehusene har rutiner for å unngå stort fravær som følge av vaksinen. På Akershus universitetssykehus (Ahus) har flere måttet bli hjemme fra jobb.

– En del har meldt om bivirkninger og at de må være hjemme. Men det har ikke hatt store konsekvenser for driften, sier pressesjef Geir Boye Lindhjem.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Legemiddelverket
 4. Astra Zeneca
 5. Sykehjem
 6. Pfizer
 7. Folkehelseinstituttet