Norge

NSB vil kjøre fra Flytoget

NSB kommer til å slå knockout på Flytoget hvis det får innføre sin planlagte ruteplan i 2012, konkluderer Transportøkonomisk institutt (TØI) i en ny rapport.

NSB vil ta i bruk 50 nye togsett og øke antall avganger. Foto: ANNE ELISABETH NÆSS/SCANPIX

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Les også:

Les også

Eksperter roser lyntogsatsingen

Les også

Jernbaneverket på kollisjonskurs med togselskaper

Det er et av Norges sterkeste merkenavn, men ifølge en ny forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt, vil ikke Flytoget tåle den konkurransen som NSB legger opp til fra slutten av 2012. Flytoget vil tape så mange passasjerer, og dermed så store inntekter, at det ikke vil kunne fortsette som det selskapet vi kjenner det som i dag, mener forskerne.

Den dramatiske konklusjonen trekkes i en rapport som er skrevet på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Rapporten er en del av grunnlaget i arbeidet med å inngå en ny langsiktig rammeavtale om kjøp av togtjenester fra NSB.

Et av spørsmålene som skal avgjøres er reglene for konkurransen mellom NSB og Flytoget. NSBs eget forslag heter ruteplan 2012, og er av NSB-ansatte i flere år blitt omtalt som den store togrevolusjonen på Østlandet. Den vil blant annet innebære 20-minutters togruter som vil konkurrere mot Flytoget. Og ettersom prisen på en NSB-billett er lavere enn en billett på Flytoget, så vil mange kunder som i dag velger Flytoget, i stedet velge NSB.

Bli med i debatten: «Hva om de konsentrerte seg om strekninger der de virkelig kunne gjøre en forskjell?»

Store tap

Flytoget kan tape i størrelsesorden 207 millioner kroner mens NSB kan få en inntektsøkning på 172 millioner, heter det i rapporten. Dermed vil dagens overskudd i Flytoget vendes til et underskudd, hevdes det.

— Dere mener NSB vil slå knockout på Flytoget?

— NSB vil ta en vesentlig del av markedet fra Flytoget. NSB-tog vil kjøre nesten like raskt fra Drammen via Oslo S til Gardermoen. Det vil ha lavere pris. Det vil ha nye tog. Hvis de klarer å gjennomføre det tilbudet som beskrives i ruteplan 2012, så vil de ta mange nye kunder, og de kundene tar de stort sett fra Flytoget, sier avdelingsleder Kjell Werner Johansen i TØI.

Flytoget mener TØI-rapporten er ufullstendig.

— Den tar ikke hensyn til punktlighet, kundetilfredshet, service og regularitet. Det er det Flytoget-standarden er bygget på. Myndighetene må ta hensyn til det, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stein Hernes.

- Frykter dere konkurransen fra NSB?

— Vi mener at hvis det skal være konkurranse, så må det være på like vilkår, ikke mellom en aktør som får statsstøtte, og en som ikke får det. Tradisjonelt sett har det vært en arbeidsdeling mellom Flytoget som er tilbringer til Gardermoen, og NSB som har drevet tradisjonell togdrift. Flytoget mener vi har levert vår del av avtalen, og er opptatt av å kunne fortsett med det, sier Hernes.

Konserndirektør i NSB persontog, Tom Ingulstad, avviser at det er NSBs hensikt å konkurrere ut Flytoget. –Rapporten viser at det togtilbudet vi har foreslått, er positivt for trafikantene. Vi vil ta i bruk 50 nye togsett og øke antall avganger i hele InterCity-triangelet. Det er det oppdraget vi har fra samfunnet, sier Ingulstad.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Det er én altoverskyggende grunn til at jernbanen er delt opp

 2. NORGE
  Publisert:

  Det kan bli bra. Det kan bli kaos. Her er det nye Jernbane-Norge.

 3. NORGE
  Publisert:

  Jernbanedirektoratet vil la pendlerne få bruke flytogene som vanlige tog

 4. NORGE
  Publisert:

  Utsetter anbud for Oslo-området. Dermed kan hele togkonkurransen bli avblåst.

 5. NORGE
  Publisert:

  Norges Mr. Jernbane tror NSB vil havne ute i kulden

 6. NORGE
  Publisert:

  Feil på jernbanen mellom Oslo og Lillestrøm fikset