Inviterer til Hardanger-høring

Høyres Siri A. Meling vil høre hva uavhengige fagfolk har å si om en sjøkabel i Hardanger.

Høyre ønsker høring om monstermastene i Hardanger.

Den omstridte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hordaland skal krysse Hardangerfjorden i luftspenn. En sjøkabel er for dyr, usikker og tar for lang tid å bygge, hevder Statnett.

— Det kan godt hende de har rett, men vi vil gjerne høre hva andre fagfolk har å si om saken, sier Høyres Siri A. Meling, stortingsrepresentant for Rogaland og medlem i energi- og miljøkomiteen.

Nå ønsker hun en åpen høring der uavhengige eksperter og politikere får legge frem synspunktene sine.

Høye kostnader

Statnett fikk for to år siden konsesjon for å bygge en 92,3 kilometer lang 420 kilovolts kraftlinje gjennom Hardanger fra Sima i Eidfjord til Samnanger. Kraftlinjen skal sikre strømforsyningen til Bergen. Olje- og energidepartementet har opprettholdt vedtaket etter flere runder med klagebehandling, og den endelige beslutningen ble kjent i begynnelsen av juni.

I en pressemelding selskapet la ut i går, heter det at «Statnett har utredet sjøkabelalternativ som del av konsekvensutredningsprogram for Sima-Samnanger, men etter vår erfaring er ikke dette alternativet godt nok. Svært høye kostnader og en svakere forsyningssikkerhet var avgjørende for konklusjonen».

Ifølge selskapet vil en sjøkabel koste 4 milliarder kroner, mens «monster-mastene» har en prislapp på 900 millioner. I tillegg viser Statnett til problemer med andre sjøkabler, blant annet NorNed, som forsyner Nederland med norsk energi. Den har Statnett hatt tre problemer med siden idriftsettelsen i 2008.

Pris viktig

Tidligere denne uken gikk imidlertid Statnett ut Dagsrevyen og nedtonet sikkerhetsrisikoen ved å bygge sjøkabel. Det Meling reagerer på, er at selskapet nå bruker kostnadskalkylen for å forsvare regjeringens vedtak.

- Statnett skal selvfølgelig tenke på prisen, det er viktig. Men de må skille mellom økonomi og sikkerhet, sier hun.

Flere fagfolk mener at det er fullt mulig å erstatte luftspennet med en sjøkabel. Men når de inviteres til en eventuell høring, mener Meling det fortsatt er for tidlig å si.

Solberg lite imponert

Høyre-leder Erna Solberg er heller ikke imponert over regjeringens fremtreden i kraftlinjesaken. Hun reagerer særlig på at regjeringen ikke har gitt tilstrekkelig gode begrunnelser for hvorfor alternativer til «monster-mastene» ikke er gode nok.

- Det er viktig at vi nå får på bordet de andre alternativene, og at regjeringen klarer å fortelle oss hvorfor de har sagt nei til dem. Regjeringen sier at det ikke skal stå på pengene, men alle dyrere alternativer er lagt bort, sier Solberg til Aftenposten.no.

Inngrep i naturen

Høyre-lederen reagerer særlig på at et alternativ som går fra Mauranger til Samnanger ble skjøvet ut tidlig i prosessen, og vil gjerne ha et svar på hvorfor. Her står det nemlig strøm-master allerede, og en ny kraftlinje ville ikke blitt et inngrep i uberørt natur.

Solberg har ingen tro på at regjeringen vil snu i Hardanger-saken.

- Eneste mulighet for dét er at Arbeiderpartiet skifter mening. De har fortsatt tre år igjen i regjering hvis ikke samarbeidet med de rødgrønne bryter sammen.