Norge

Oslo leier boliger de solgte i 2001

Sykehusboligene ble til sosialboliger. Betaler høy leiepris for lav standard.

Vinduer og verandadører på blokkene i Sinsenveien er forlengst modne for utskiftning. Mange av leilighetene skal også innvendig være i svært dårlig stand. INGAR STORFJELL

 • Gunhild M. Haugnes
 • Siri Gedde-dahl

Fredensborg: Ikke i dårlig stand

I 2001 solgte Oslo kommune de 1744 sykehusboligene tilhørende Aker, Ullevål, Sunnaas og Gaustad sykehus for 715 millioner kroner.

Ifølge daværende byrådsleder Erling Lae ble personalboligene solgt for å skaffe penger til å kjøpe boliger for vanskeligstilte.

Men staten snappet til seg salgsoppgjøret, fordi man mente kommunen prøve å stikke unna penger fra sykehusboet da staten skulle overta eierskapet til sykehusene.

Kommunen fikk dermed hverken penger eller boliger.

10 mill. i husleie

I dag er det nettopp de gamle sykehusboligene vanskeligstilte søker seg til.

Der får de slippe inn, og der betaler den samme kommunen husleien for dem.

Av de 474 av leilighetene i de 10 murblokkene i Sinsenveien mellom Aker sykehus og Ringveien, betalte Bjerke bydel i 2009 husleien for halvparten av leilighetene. 289 sosialklienter bodde her, til og fra, i løpet av fjoråret.

Nesten 10 millioner kroner ble i fjor utbetalt fra sosialkontoret i bydelen og inn til Fredensborg AS i husleie.

Ifølge bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen er bidraget fra bydelen til Fredensborg i realiteten flere millioner høyere, fordi en del av sosialklientene i blokkene betaler deler av husleien fra stønaden de har fått fra bydelen.

– Det er et gigantisk pengesluk, og folk lever under uverdige forhold der, sier nestleder i bydelsutvalget, Germund Jor til Aftenposten.

Det dreier seg om ett— og toromsleiligheter fra 1960- og 1970-tallet. De fleste skriker etter rehabilitering, både innvendig og utvendig. For ettromsleilighetene tar Fredensborg ca. 7200 kr pr. mnd. Toromsleilighetene koster ca. 8700 kroner pr. mnd.

Bydelsdirektøren synes prisene er høye i forhold til standarden.

Gjennomsnitts leiepris på ettromsleiligheter på Sinsen ligger på 7000 kroner og for toroms på 9800, ifølge Utleiemegleren.

Eksport av klienter

Boområdet gir inntrykk av å være forsøplet og forslummet. Mediene har omtalt både narkotikaomsetning, prostitusjon og skyteepisoder i området.

Bydelsledelsen har frarådet folk å flytte dit, og har sagt klart fra: Området er ikke egnet for barnefamilier.

En stor andel av beboerne er mennesker som har det man kaller «svak boevne».

Siden slutten av 2008 har stønadsmottagere fra hele byen flyttet til Sinsenveien. Dette har sammenheng med at leiemarkedet generelt er stramt, og for sosialklienter er det spesielt vanskelig. Det er særlig mangel på små leiligheter.

Sosialkontorer omkring i byen har aktivt sendt sosialklienter til Sinsenveien, ved å råde dem til å søke seg dit og/eller ved å gi økonomisk støtte.

Økning av sosialklienter

Bydel Bjerke har sendt Oslos sosialkontorer brev med bønn om ikke å eksportere flere stønadsmottagere til bydelen. Sosialklienter står fritt til å velge bosted, og bydelen må betale for dem. Dette kan bli tungt for en bydel når mange kommer flyttende på én gang.

Fra 2008 til 2009 økte antall sosialklienter brått med 216 personer i Bjerke, så å si samtlige kom flyttende til blokkene i Sinsenveien.

Det kostet bydelen 20 millioner kroner, inkludert husleien til Fredensborg. Merutgiftene bidro til bydelens underskudd i 2009.

Som direkte følge av budsjettsprekken har bydelen kuttet kraftig, blant annet i tilskuddene til Veitvet eldresenter, til arbeidstreningstilbud og til barnehager i år.

I 2011 blir noe av dette kompensert.

Tøft miljø

Bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen mener det er vanskelig å drive «botrening» i omgivelser av groskitne oppganger, knuste ruter som ikke blir skiftet, søppel og rot. Tettheten av folk med store sosiale problemer er rett og slett for høy.

Hun er fortvilet over manglende vedlikehold, men sier at bydelen nå har innledet et godt samarbeid med Fredensborg om utvikling av området.

– Vi er avhengig av leilighetene i Sinsenveien fordi vi har stor mangel på kommunale leiligheter. Vi ville helst ha bosatt stønadsmottagere i spredte kommunale leiligheter. Da ville vi hatt mer kontroll med oppfølging og bomiljø, sier Mathisen.

Det er Boligbygg Oslo kommunale foretak som i dag har ansvaret for å skaffe kommunale leiligheter. Boligbygg kjøper færre leiligheter til bydel Bjerke enn bydelsutvalget har bedt om.

Les flere av sakene i Aftenpostens serie om forvaltning av kommuneformuen

- Vi er avhengig av de tidligere sykehusboligene fordi vi har stor mangel på kommunale leiligheter, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen. INGAR STORFJELL

Veggene ut mot den svært trafikkerte Ringveien ved Sinsenkrysset er, ifølge Fredensborg, støyisolert. De fremstår som de peneste fasadene i området. INGAR STORFJELL

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Det offentlige solgte sykehusboligene for 177 mill. Nå kan de bli kjøpt tilbake for ti ganger så mye.

 2. OSLOBY

  Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet – politi og barnevern advarer

 3. A-MAGASINET

  I denne blokken i Oslo lå «Tom» død i 338 dager før noen fant ham. Dette er historien om hva som skjedde.

 4. A-MAGASINET

  Historien om Siw, del 4: Rovdyrene tar over

 5. A-MAGASINET

  Historien om Siw, del 3: – Jeg vet jeg ikke er en prinsesse

 6. A-MAGASINET

  – Kroppen min var betaling for piller og sprit