Norge

Norge har 3 milliarder grantrær. Likevel importerer vi 300.000 juletrær

Vi importerer flere hundre tusen juletrær til Norge også i år. Samtidig betaler folk i London 2000 kroner for norsk fjelledelgran.

Erik Lønnum fra Snertingdal er tredje generasjons juletreprodusent. Han selger helnorske juletrær på Aker Brygge. - Verdiskapningen og arbeidsplassene blir her i landet når folk kjøper norske juletrær, sier han.
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef
  • Thomas Olsen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

De er grønne, glitrende og velduftende – men ikke alltid norske.

Til og med november i år er det importert 118.000 juletrær til Norge, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

For å sikre ferskest mulig trær, foregår det meste av juletreimporten i desember. De nye tallene gir likevel en pekepinn om at antallet utenlandske trær som selges før jul i år vil bli svært høyt.

Juletreimport-tallene fra november er høyere enn på flere år:

Totalt har Norge importert rundt 300.000 juletrær hvert år de siste årene.

Av importen står Danmark for en helt dominerende andel, mens vi kjøper et lite antall trær fra Sverige, Litauen og Tyskland.

Totalt regner man med at rundt 2 millioner juletrær finner veien til norske hjem før jul hvert år.

Rundt ti milliarder trær i Norge

Det er ikke alltid man ser juletrærne for bare skog. I Norge er det mer enn nok å ta av.

Som denne grafen viser, er det rundt 10 milliarder trær i Norge, av disse 3 milliarder grantrær:

Juletreimporten fra Danmark finner sted til tross for at Norge har langt mer skog å ta av enn danskene.

I Norge er det omtrent 120.000 kvadratkilometer skog.

I Danmark er det til sammenligning bare i overkant av 6000 kvadratkilometer skog.

Norsk skogsgran selger ikke

– Hvorfor importerer Norge så inn i granskauen mange danske trær til jul?

– En av flere årsaker er at forbrukerne stiller strengere krav til kvalitet og utseende på juletrær, svarer John-Anders Strande i organisasjonen Norsk Juletre.

For 10–15 år siden ble rundt en halv million juletrær hentet i det konvensjonelle norske skogbruket. I dag er det kun 50.000 grantrær som blir hentet i skogen.

Før var det også vanlig at bønder og skogeiere hugg litt smågran for salg. Det har man kuttet ut nå, for det er langt mellom busker som lar seg selge.

Flere ønsker nemlig å ha treet inne i stua lenger enn før. Derfor ønsker vi velproporsjonerte trær, som ikke mister nåler og visner i stuevarmen.

Juletreplantasje, ikke juletreskog

Strande forklarer at norsk skogbruk har vært opptatt av å plante og foredle skog som vokser raskt, men trær som vokser raskt, blir sjelden gode juletrær.

– Et juletre krever mer stell og oppfølging enn et tre som skal bli tømmer. Juletreproduksjon er mer sammenlignbart med grønnsaksproduksjon i arbeidsmengde. Plantasjedrift passer best til produksjon av juletrær, forklarer Strande.

I dag er det edelgran som dominerer i norske julehjem. Og selv om tresorten faktisk heter nordmannsedelgran, er den en fremmedart i våre skoger.

– Den kommer fra Georgia, og vokser best i kystklima. Derfor trives den godt i Danmark. Der produseres det rundt 15 millioner juletrær årlig. Det danske innlandsmarkedet er på bare 1,8 millioner trær, og man er avhengige av eksport.

Får ikke nok fjelledelgran

– Edelgran er ikke den mest populære, men det mest brukte juletreet. Det mest populære er fjelledelgran, slår Strande fast.

Og som navnet tilsier er det ikke noen dansk spesialitet. Granarten stammer fra Nord-Amerika.

– Genetisk fungerer den til å plantes over hele Norge. Forbrukerne vil helst ha et kortreist og ferskt juletre, så vi jobber med å få flere til å dyrke fjelledelgran.

Juletrær i Ruseløkkveien, ukjent opprinnelse.

Norsk Juletre opplyser at man i dag har full avsetning på norske trær. Danske trær importeres for å fylle opp når det ikke er nok norske trær til å dekke etterspørselen.

Norske trær – elsket og slaktet i England

– Man pleier å si at penger ikke vokser på trær. Vi er litt uenige i det. Fjelledelgran er også etterspurt i utlandet. Vi kan ikke konkurrere med danskene på volum og pris, men vi kan konkurrere på kvalitet. Det eksporteres faktisk rundt 7000 fjelledelgrantrær fra Norge i år. Mesteparten av dette går til Chelsea i London.

– Så fine engelske fruer vil ha norsk fjelledelgran?

– Ja, og de betaler gladelig 2000 kroner for det, sier Strande.

– Også etter at den norske julegranen på Trafalgar Square er slaktet for sitt utseende?

– Vi får håpe det. Jeg skjønner at de ikke ble veldig imponert av den. Det er jo en vanlig skogvokst norsk gran. Vi har jo vært inne på tanken at vi kanskje skulle hjelpe Oslo kommune med dette neste år, ler John Anders Strande i Norsk Juletre på telefon fra – hvor ellers – Gran på Hadeland.

– Det stemmer at jeg bor på Gran, men jeg må skuffe deg litt med å si at Gran stammer fra det latinske ordet granula, som betyr korn, og har nok mer med jordbruk å gjøre.

Les mer om

  1. Jul
  2. Danmark
  3. Import
  4. Statistisk sentralbyrå