Norge

Overgrepssaken vokser – politiet på Romerike har avdekket 34 nye overgripere

34 nye brukerprofiler og 35 utenlandske navn dukket opp da politiet på Romerike avsatte 10 ansatte til å jobbe med fire saker fra operasjon Dark Room.

Bildet illustrerer 5500 brukernavn som Bergens-politiet knytter til samtaler og bildedeling i et lukket datanettverk. Nå har Øst politidistrikt avdekket flere i pedofilinettverket
  • Thomas Olsen
    Journalist

Det som er blitt karakterisert som Norges største barneovergrepssak kan bli dobbelt så omfattende når andre politidistrikt får etterforsket sakene som gjelder personer utenfor Vestlandet.

Vest politidistrikt, som startet operasjon Dark Room etter nyttår 2016, har sendt over saker mot 30 menn til politidistrikt landet over.

Lokalt politi har derfra fulgt opp sakene og materialet fra Bergens-politiet. På Romerike har man satt ned et eget team som er i ferd med å øke antallet overgrepssaker og avdekke nye personer knyttet pedofilinettverket.

Laget eget team

Da fire Dark Room-saker ble oversendt politiet på Romerike i april, opprettet ledelsen et eget team på 10 ansatte til å gjennomgå materiale og etterforske barneporno- og overgrepssakene.

Spesialgruppen består av egen etterforskningsleder, flere etterforskere, analytikere, påtaleansvarlige og en ekspert på dataanalyse fra Kripos.

– Vi så tidlig at dette kom til å bli et tidkrevende og omfattende arbeid. Vest politidistrikt hadde gjort et grundig forarbeid, så vi måtte avsette de nødvendige ressursene for å følge opp dette skikkelig, sier politiadvokat Kristine Kiær ved Øst politidistrikt., som leder spesialgruppen.

11 nye anmeldelser i Norge

Fire menn ifra 28 år til i slutten av 40-årene er blitt pågrepet og siktet for besittelse og deling av barnepornografi. I tillegg er det tatt ut siktelser for både seksuell krenkende adferd og seksuell omgang med mindreårige. Fortsatt sitter tre av mennene varetektsfengslet. Men arbeidet har også gitt politiet en rekke nye navn.

– Vi har ikke valgt den vanligste måten å jobbe med slike sakene. Vanligvis ettergår man beslagene og ser på detaljene i materialet. Vi har valgt å også gå inn og kartlegge hvem vedkommende har fått materiale fra, om det er spredt videre og avdekke identiteten til disse brukerne, opplyser Kiær til Aftenposten.

Spesialgruppen på Romerike har i etterforskningen avdekket en rekke nye personer og overgrepssaker. Det har ført til at ytterligere 11 personer er identifisert og anmeldt. I tillegg er 35 saker sendt over til Kripos fordi kontaktene her er bosatt i utlandet.

34 nye identiteter

– Tilsammen har vi klart å identifisere 34 nye brukeridentiteter. Vi har brukt mye ressurser på dette fordi vi så at mange av chattedialogene går over lang tid og det kommer oppfordringer til straffbare handlinger av svært alvorlige, sier Kiær.

– Har dere avdekket at disse lukkede nettsamtalene ikke bare var fantasi, en har resultert i overgrep?

– Det kan jeg ikke kommentere av hensyn til etterforskningen, svarer politiadvokaten.

Dette er de siktede på Vestlandet:

Nye saker

Men Kiær bekrefter at det 11 sakene som er overført til andre politidistrikt, har ført til nye pågripelser og saker.

– Sakene vi har sendt til utlandet har vi ikke fått tilbakemelding på ennå, men her i landet vet vi at det har ført til aksjoner og pågripelser.

– Og dette er ikke med i den allerede omfattende Dark Room-komplekset av overgrepssaker?

– Dette er nye saker og tilleggsmateriale til det Vest politidistrikt har jobbet frem, opplyser Kristine Kiær ved Øst politidistrikt.

Les mer om

  1. Overgrepssaken «Dark Room»
  2. Overgrep
  3. Etterforskning
  4. Politiet