Barnevernsskandalen: - Farlig å støtte seg på bare én ekspert i overgrepssaker

Psykologspesialist Pål Grøndahl advarer mot å støtte seg kun på én ekspert i barnevernssaker der det skal vurderes fare for overgrep.

Kvinnen ble ikke informert om at hennes samboer var en kjent overgriper. I november 2016 ble mannen dømt i Borgarting lagmannsrett for to års grove overgrep mot stedatteren.

Barnevernet lot en overgrepsdømt mann flytte inn til en småbarnsfamilie utelukkende fordi sexolog og psykologspesialist Thore Langfeldt erklærte at mannen ikke ville begå nye overgrep. Det var en feilvurdering; han misbrukte stedatteren i to år etterpå.

Og ikke nok med det: Thore Langfeldt var engasjert av overgriperen, som var hans egen pasient.

– Vi så ingen grunn til å tvile på landets fremste ekspert, fremholdt barnevernstjenestens leder.

De fortalte ikke mannens samboer, som hadde to små barn, at han tidligere var dømt for seksuelle overgrep mot barn.

– En erklæring fra en terapeut om terapeutens egen pasient er ikke alltid preget av nøytralitet, sier psykologspesialist Pål Grøndahl.

Les også: Gransker barnevernet etter alvorlig feilvurdering

Langfeldt: «Pedofil legning finnes ikke»

Thore Langfeldt ble i 2011 portrettert av A-magasinet som norske sexforbryteres mirakelmann. Etter å ha behandlet noen av landets verste overgripere i en årrekke hadde han ifølge egne observasjoner gjort følgende oppdagelse:

«Pedofil legning finnes ikke. Det finnes kun pedofile handlinger. Menn som forgriper seg på små gutter, er egentlig undertrykte maskuline homofile.»

Han hevdet også at tilbakefallsprosenten var lik null hos voldtektsmenn som hadde fullført behandlingen hos hans Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST).

– Ikke mulig å dokumentere effekten

Grøndahl har ikke funnet at Langfeldt har ført dokumentasjon for det.

– Det finnes tre store studier om tilbakefallsrisiko fra 2013, 2014 og 2015. Alle er basert på såkalt metaanalyse, og konkluderer likt. Det var ikke mulig å dokumentere at terapi hadde en effekt i forhold til å redusere overgrep mot barn etter behandling, sier han.

– Er det fare for ofrenes rettssikkerhet om en ekspert uttaler seg skråsikkert?

– Jo, det er en risiko for det. Derfor er det viktig at en fagperson som uttaler seg slik faktisk kan belegge det. Måten å belegge dette på er vanligvis at man har publisert en artikkel som har vært gjennom et nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift hvor det er vurderinger av studiens kvalitet.

– Kan du se at Thore Langfeldt har gjort slike publiseringer?

– Nei, jeg vet ikke om noen slike fagfellevurderte publiseringer fra hans side.

– Pedofili er ikke en legning. At noen velger ikke å forholde seg til internasjonal faglig enighet, får stå for deres egen regning, sier psykologspesialist Thore Langfeldt.

Langfeldt: Vil publisere forskning

Psykologspesialist og sexolog Thore Langfeldt står fast på sin oppfatning om at det ikke finnes noe slikt som pedofil legning. Han konkluderer med at dette er ikke noe som er tatt ut av løse luften.

– Diagnosesystemene som psykologer og psykiatere i Norge er pålagt å forholde seg til, ICD-10 og DSM-5, sier at pedofili ikke er noen legning. Derimot er det en forstyrrelse eller parafili, sier Langfeldt.

Parafili defineres blant annet som gjentatte, intense seksuelle fantasier og handlinger. Og som et seksuelt tenningsmønster som avviker fra det som anses for å være normalt, men som ikke i alle tilfeller betraktes som en sykdom.

– At noen velger ikke å forholde seg til internasjonal faglig enighet, får stå for deres egen regning. Men da må de argumentere for hvorfor de velger å avvike fra de internasjonale standardene ICD-10 og DSM-5, sier Langfeldt.

Les også

Langfeldt krever at Aftenposten offentliggjør hele svaret han gir. Her skriver han blant annet at han kommer til å publisere resultater fra egne undersøkelser.

– Når du går inn på diagnoselister internasjonalt, så finnes pedofili, sier Randi Rosenqvist, tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon og en av landets fremste eksperter på rettspsykiatri.
Han er relativt i mindretall når han tror at pedofili ikke finnes. Randi Rosenqvist

Reagerer på skråsikkerheten

Også Randi Rosenqvist, tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon og en av landets fremste eksperter på rettspsykiatri, reagerer på skråsikkerheten til Langfeldt:

– Han er relativt i mindretall når han tror at pedofili ikke finnes. Det er helt sikkert andre fagfolk som mener det også, men når du går inn på diagnoselister internasjonalt, så finnes pedofili, sier hun.

– I internasjonal forskning finnes det flere hovedfunn: Der hvor overgriper har begått overgrep mot barn, og da særlig gutter som ikke er i familie, og vedkommende scorer høyt på psykopati, er tilbakefall veldig høyt. Hvis du ikke har psykopatiske trekk og har misbrukt barn du har en relasjon til, og er blitt straffet for det, er tilbakefallet lavere, sier hun.

– Når Langfeldt sier at det ikke finnes pedofili i de internasjonale diagnosesystemene, så er det kun et spill med ord, mener Rosenqvist.

Hun spør hva man skal legge i begrepet legning.

– Det finnes folk som er grunnleggende pedofile, som har et klart tenningsmønster kun på barn, sier hun.