Faren til Birgitte Tengs fetter: «Tilståelsen er plukket i fillebiter. Vi er uendelig lettet»

Faren til fetteren til Birgitte Tengs er svært tilfreds med at politiet i Stavanger sammen med Kripos nå skal i gang med ny etterforskning av det uoppklarte drapet. Han er overbevist om at politiet vil klare å løse saken.

Faren til Birgitte Tengs' fetter er lettet over at politiet gjenopptar etterforskningen av drapssaken.

– Denne saken handler ikke om fetteren til Birgitte Tengs. Den handler om et uoppklart drap og om et politi som i dag har sagt at de ser potensialet for å løse saken, sier han til Stavanger Aftenblad.

Aftenbladet møter faren til fetteren like etter politiets pressekonferanse i Haugesund. Av hensyn til sønnen ønsker han ikke å gå ut med navn, men han stiller åpent på bilde. Det er en svært lettet far Aftenbladet treffer.

– Vi har gått fra stummende mørke til en helt annen ytterlighet. Tilståelsen er med dette lagt fullstendig død, den er plukket i fillebiter av politiet selv, sier faren.

Det var høsten 1997 at sønnen ble dømt i tingretten for drapet. Men i ankesaken i lagmannsretten i juni 1998 frikjente juryen ham. Det spesielle i saken har vært at han likevel ble dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre.

Tre hovedutfordringer

Politiet redegjorde for flere problematiske forhold ved fetterens tilståelse i 1997. Politiadvokat Tone Aase fra den nyopprettede cold case-gruppen sa at tilståelsen fetteren kom med ikke må legge noe føringer for den nye etterforskningen. Hun kom deretter med gruppens vurdering av avhørene og pekte på spesielt tre hovedutfordringer med tilståelsen:

  • Fetteren fikk fullt innsyn i saken, det førte til at han kunne komme med mange detaljer.
  • Trekk ved avhørene gjør det vanskelig å bygge videre på tilståelsen. Fetteren nektet lenge for å ha begått drapet, han ble så bedt om å fortelle en hypotetisk historie om hvordan drapet kunne ha skjedd. Han ble så fortalt av politiet at det var han som var hovedpersonen i historien.
  • Avhørene av ham som siktet ble ikke nedtegnet fortløpende. Det er derfor umulig å vite hvordan opplysningene kom frem i avhørene.

Renvasket

Forsvareren til fetteren, advokat Arvid Sjødin, sier til Aftenbladet at fetteren ble renvasket i dag,

– Jeg føler nå at jobben langt på veg gjort. Han ble renvasket i dag og det er største som skjedd for vår del. De er de første som tør og konkludere åpent om det, sier Arvid Sjødin.

Og legger til;

– Og det er viktig for vi har jo hørt det samme fra andre politifolk men de har aldri turt å sagt det åpent slik det ble gjort nå, sier Sjødin.

Senest i november i fjor gikk fetteren til erstatningssøksmål mot staten. Der fikk han ikke medhold.

– Saken den gang handlet jo nettopp også om en elendig etterforskning fra politiets side samt avhørene han ble utsatt for.

– Det er interessant at Oslo tingrett, som tok stiling til saken og som kom med dom senest i desember i fjor, konkluderte med at det ikke var grunnlag for erstatning. Det står i sterk kontrast il det som politiet sa i dag, sier Arvid Sjødin til Aftenbladet.

Tror på oppklaring

Både Arvid Sjødin og faren til fetteren har tro på at politiet skal klare å løse drapsgåten.

– Jeg vet hva som ligger i saken og jeg veg at ved å nyttiggjøre seg den informasjonen kan en få svar, selv om det har gått over tjue år. Det jeg har mest tiltro til er DNA som er sikret fra offerets klær, der tror jeg svaret kan ligge, sier Arvid Sjødin.

Faren til fetteren er på sin side svært takknemlig for innsatsen til tidligere politisekretær ved Haugesund politikammer, senere fetterens prosessfullmektig, Grete Strømme, sitt arbeid.

– Grete Strømme har aldri gitt seg i saken og hennes utrettelige arbeid har bidratt til å holde liv i saken. Hennes arbeid fikk også ros fra Cold case gruppen da jeg møtte dem tidligere denne uken, sier han.