3.460 asylsøkere til Norge i fjor – rekordmange får bli

I fjor kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet på nesten 20 år, ifølge UDI. Samtidig har 12.700 asylsøkere fått opphold, noe som er ny rekord.

Mange asylsøkere kom til Norge i 2015. I 2016 fikk en stor andel ja på søknadene. Her fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Asylsøkerne som kom i fjor, var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373), melder Utlendingsdirektoratet.

Tallene inkluderer 256 asylsøkere som er relokalisert fra Italia og Hellas. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

Blant fjorårets asylsøkere har 320 oppgitt at de er enslige og mindreårige. Fire av ti er fra Afghanistan. 47 er fra Eritrea og 25 fra Syria.

Av de totalt 23.300 asylsøknadene UDI avgjorde i fjor, kom de fleste i 2015. Vel halvparten fikk ja på søknaden.

Blant søknadene som ble realitetsbehandlet, fikk to av tre innvilget opphold, noe som tilsvarer 12.700 personer. Nesten seks av ti blant dem som fikk opphold, er fra Syria. Dette utgjør 7.400 personer. 1.600 eritreere og 1.200 afghanere har også fått innvilget beskyttelse i Norge i løpet av 2016.