Gransker barnevernet etter at overgrepsdømt fikk flytte tilbake til barnefamilie

– Denne saken gir meg vondt i magen. Det er noe jeg sikkert kommer til å kjenne på resten av livet, sier barnevernlederen. Nå er det opprettet tilsynssak.

Moren ble aldri informert av barnevernet, til tross for at de visste at hennes nye samboer var dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn. I 2014 ble det avdekket at samboeren hadde begått omfattende seksuelt misbruk av hennes stedatter i to år.

En pedofil mann fikk anledning til å begå grove seksuelle overgrep mot stedatteren i to år etter at barnevernet i 2012 baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt.

Barneverntjenesten unnlot å fortelle jentas mor at samboeren tidligere var dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Først i 2014, da datteren var syv år, ble det langvarige misbruket avslørt. Nylig ble mannen dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett.

Undersøker om det skjedde lovbrudd

Nå bekrefter fylkesmannen i det aktuelle fylket at det er iverksatt granskning av hvorvidt barneverntjenesten har brutt loven.

– Vi opprettet tilsynssak i august på bakgrunn av en klage, og vil se på om barnevernet har begått lovbrudd under behandlingen av bekymringsmeldingen mot mannen, opplyser en seniorrådgiver hos fylkesmannen.

Ekspert: Dette er lovbrudd

– Det er fortvilende, en forferdelig sak, sier Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA).

Hun er jurist og professor og underviser blant annet i barnerett og barnevern.

– Det er en saksbehandlingsfeil at ikke jentas mor ble informert. Det er brudd på mors partsrettigheter og forsvarlighetskravet i barnevernsloven, sier hun.

Stang mener at barneverntjenesten begynte bra da de krevde at den overgrepsdømte mannen skulle flytte ut, men at saken tok en katastrofal vending da barneverntjenesten ukritisk la Thore Langfeldts risikovurdering til grunn, uten selv å gjøre en forsvarlig helhetsvurdering av barnets situasjon og behov for beskyttelse.

Psykolog Thore Langfeldt ga en skriftlig erklæring til  barnevernet der han mente det ikke var for at hans tidligere pasient ville begå incest mot stedatteren. Konklusjonen hans førte til at barneverntjenesten gikk tilbake på et vedtak om at mannen måtte flytte ut.

– Barnevernet har sviktet

– Denne saken tar opp flere grunnleggende utfordringer og dilemmaer for barnevernet når det gjelder forholdet til andre profesjoner og sakkyndige eksperter. Men Langfeldt er ikke en barnesakkyndig ekspert, han var fars behandler, understreker Elisabeth Gording Stang.

Stang mener barneverntjenestens fokus glapp i møtet med ham.

– Deres overordnede hensyn må alltid være å beskytte barnet, sier Stang.

Langfeldt ble hyret inn av overgriperen som ble presset til å flytte fra familien sin, og var altså ikke sakkyndig i saken. Stang mener det uansett er en ansvarsfraskrivelse å skyve psykologens vurdering foran seg.

– Hverken Langfeldt eller andre kan gi noen garanti om at en overgriper ikke vil begå nye overgrep. Høyesterett har fastslått at det ikke skal tas noen risiko når det gjelder å beskytte barn mot mulige overgrep eller vold. Barneverntjenesten har dessverre sviktet barnet og sitt mandat i denne saken, sier professoren.

Kan straffe saksbehandlere

Barneverntjenesten i kommunen har også fått kritikk i en sakkyndig utredning i 2015.

Det er i utgangspunktet barnevernsleder ved det enkelte barnevernskontoret som er juridisk ansvarlig for de vurderinger og vedtak som gjøres.

Barneverntjenesten kan måtte stå til ansvar dersom det påvises grov tjenesteforsømmelse. Det vil i slike tilfeller kunne ilegges foretaksstraff, opplyses det fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Jeg tror han opplevde det at han fikk flytte hjem som en slags godkjenning. At det ga ham en forsikring om at det var tryggere enn noensinne å gå løs på datteren min. Dette føles så vanvittig at jeg nesten ikke klarer å snakke om det, sier moren i dag.

For den enkelte saksbehandler vil det kunne få strafferettslige konsekvenser dersom forholdet er et brudd på avvergingsplikten i straffeloven.

Ordføreren: Dette må vi ta lærdom av

Ordføreren i kommunen der samboerparet bodde, karakteriserer det som har skjedd som en trist historie med et tragisk utfall.

– Dette må vi som kommune må trekke lærdom av, sier han.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi skal skjerpe våre rutiner og være mer kritiske til ekspertuttalelser. I denne saken kom uttalelsene fra en anerkjent kapasitet, og i ettertid må vi erkjenne at dette ble tillagt for stor vekt i behandlingen av den aktuelle barnevernssaken.

Ordføreren har diskutert saken med barnevernslederen og kommunalsjefen for utdanning og oppvekst.

– Men det tilligger ikke ordføreren å detaljstyre barneverntjenesten, sier han.

Også kommunalsjefen vil se på om det er ting de kan lære av denne saken, men vil ikke spekulere i hva som skjer videre.

Barnevernlederen: – Jeg får vondt i magen

Aftenposten har vært i kontakt med lederen for barneverntjenesten i kommunen.

– Har denne saken ført til at noen har måttet gå?

– Nei. Hvis noen hadde vært nødt til å gå, måtte det i så fall ha vært meg, svarer barnevernlederen.

Lederen forteller at de har snakket mye om jenta på kontoret, og at saken har preget dem.

– Denne saken gir meg vondt i magen. Det er noe jeg sikkert kommer til å kjenne på resten av livet. Jeg tenker også på moren hennes og familien; de har også hatt det vanskelig. Vi på barnevernskontoret har lært mye som vi tar med oss. Nå får vi se hva tilsynssaken fører til. Men jeg vil fortsette å gjøre mitt for å hindre lignende feil i fremtiden.