Norge

Raser over at pelsdyrnæringen skal få drive videre

Regjeringen vil ikke avvikle pelsdyrnæringen, men vil skjerpe kravene. Dyrevernerne raser. Heller ikke pelsdyrnæringen er fornøyd.

Regjeringens forslag om å fortsatt tillate pelsdyrdrift blir møtt med kraftige reaksjoner.
  • NTB

Flere av partiene på Stortinget varsler også at de vil gjøre det de kan for å stanse forslaget og dyrevernorganisasjoner raser. Miljøpartiet De Grønne mener Regjeringen godkjenner dyreplageri.

Slik forklarer landbruksministeren sin beslutning:

– Selv jeg som er kritisk til mer regulering enn nødvendig, mener faktisk at denne næringen trenger det nå, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) da han la fram stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen fredag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Maks to i hvert bur

Vanligvis er det tre til fem dyr i hvert bur. Blant forslagene i meldingen er et forbud mot å holde to eller flere mink av samme kjønn i samme bur. Ifølge ministeren kan det tiltaket redusere risikoen for skade fra 8-9 prosent til 2-3 prosent.

Pelsdyrnæringen får også strengere krav til dokumentasjon, slik at kravene blir likere de som finnes for annet husdyrhold.

– For meg er det relativt selvsagt at pelsdyrnæringen må forholde seg til samme regler som øvrig produksjon, sier Dale.

I de nye reglene foreslås det også at dyrene skal få mer stimulerende aktivitetsobjekter, bedre tilpasset fôr og at det skal innføres strengere krav for bruk av nakketang på rev.

– Med de tiltakene vi iverksetter nå, vil det være grunnlag for å videreføre pelsdyrnæringen. Norge vil være i front internasjonalt når det gjelder dyrevelferd i pelsdyrnæringen, sa Dale.

Styrt avvikling vil ifølge regjeringen føre til økonomisk tap både for næringen og samfunnet.

Ikke avvikling

Meldingen drøfter en styrt avvikling av næringen, og kommer frem til at det vil føre til økonomiske tap for oppdretterne og trolig også for samfunnsøkonomien.

– Jeg tror at hvis du forbyr norsk pelsdyrproduksjon, så er det eneste du vil oppnå å skyve produksjonen over til land med svakere regelverk, sa Dale.
Han sa også at selv om rapporten viser at det er mulig å forby avl, så vil det være vanskelig å opprettholde forbud mot import av pels og dermed vil etterspørselen etter importert pels øke.

- Skandaløst

- Burdriften er selve problemet, mener NOAH.

Landets dyrevernsorganisasjoner raser over avgjørelsen.

– Det er uholdbart og skandaløst at regjeringen ikke avvikler næringen. Jeg er sjokkert over hvor lite de har tatt hensyn til veterinærfaglige råd og norske faginstanser som fastslår at det er burdriften i seg selv som er problemet. Burene er trange, og dyrene får ikke levd ut sine naturlige behov, sier NOAH-leder og veterinær Siri Martinsen til NTB.

Hun anklager regjeringen for å sette kommersielle hensyn over dyrevelferd.

- Sminker brura

Kommunikasjonssjef i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, kaller de skjerpede kravene for «å sminke brura».

– Dette er ingen vesentlig skjerpede krav og ikke tiltak som vil stoppe dyremishandlingen i pelsdyrnæringen, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen mener forslaget ikke hindrer dyremishandling i næringen.

– Dyrplageri

Flere av partiene på Stortinget varsler også at de vil gjøre det de kan for å stanse forslaget. Pelsdyrnæringen har i dag støtte fra regjeringspartiene, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, men motstanden er voksende i Høyre, hvor saken skal opp til votering under landsmøtet til våren.

Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne raser over regjeringens beslutning.

– Regjeringen godkjenner systematisk dyreplageri, mener MDGs Une Aina Bastholm.

Senterpartiet fornøyd

Venstre varsler at de vil løfte saken inn i de pågående budsjettforhandlingene på Stortinget. Også Arbeiderpartiet kritiserer beslutningen og ber om en styrt avvikling, mens Senterpartiet roser avgjørelsen. Sp er imidlertid bekymret for at de nye kravene blir for strenge.

Pelsdyrnæringen mener kravet om maks to dyr i hvert bur blir for dyrt, og vil ha mer i offentlig støtte.

Næringen kritisk til krav

Pelsdyrnæringen selv mener de skjerpede kravene gir svært vanskelige rammevilkår for næringen, hvis de ikke får mer i offentlige subsidier.

– Dette er verst tenkelige løsning, og i strid med hva pelsdyrutvalget la til grunn om reell bærekraft, sier styreleder i NorgesPelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

Kravet om maks to mink i et bur vil føre til at en gjennomsnittlig pelsdyrfarm vil måtte investere 3 til 3,4 millioner kroner, ifølge næringen.

Les også

  1. Fredag kan pelsdyrbransjens fremtid bli avgjort

  2. Aftenposten mener: Nei til pelsdyrhold

Les mer om

  1. Jon Georg Dale
  2. Pelsdyrnæringen