Flere tusen tog er innstilt og NSBs kunder krangler på Facebook

Etter tre ukers streik ser frustrerte togpendlere ikke noe lys i tunnelen, men krangler seg i mellom og med NSB på Facebook.

Streikevakter på Oslo S for noen dager siden.

NSB har ikke noen tall på hvor mange tog som er blitt innstilt i løpet av den tre uker lange streiken, men Aftenpostens beregninger viser at det er minst 4000.

Det eneste tallet som NSB går ut med, er at det innstilles mellom 280 og 300 tog alle hverdager. Østfoldbanen er hardest rammet. Der er alle tog innstilt og rundt 20.000 passasjerer rammes hver dag.

Facebook-kommentar: «Dette er typisk noe som fagforbund i monopolbedrifter kan finne på å kreve og som selvsagt NSB aldri kan gå med på. Jeg har nå blitt 100% sikker på konkurranse er veien å gå».

Tirsdagens møte mellom partene, NSB på arbeidsgiversiden og LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund, førte ikke frem.

Etter at NSB fortalte om dette på sin Facebook-side, haglet kommentarene fra togpassasjerene.

NSB får gjennomgå

Mange av togpendlerne støtter de streikende, andre ikke. Det har utløst flere diskusjoner i kommentarfeltet, men det er likevel mest NSB som får gjennomgå:

Facebook-kommentar: «En utrolig arrogant oppførsel av NSB. La regiontog kjøre halvfulle på grunn av "sikkerhet" ... mens det overhodet ikke er noen slike betraktninger når et lokaltog er fullstendig overfylt ... Det virker som NSB ØNSKER å ramme sine kunder mest mulig, skylde på streik, og deretter bare la togene stå lengst mulig».

– Vi får et bredt spekter av reaksjoner og gjennomgående er det fortvilelse fordi transport er en viktig faktor for at hverdagen skal gå opp for folk. Det gir seg også utslag i frustrasjoner, mest i Østfold, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog.

«Det er skremmende at deres ansatte er mer opptatt av sikkerhet enn det dere er selv. Dere velger å innstille tog som uansett KUNNE ha blitt kjørt. Regiontog fra Halden-Oslo velger dere å ikke stoppe f.eks i Moss. Mye rare argumenter fra deres side. Heia lokførerne!!»

Puslespill

Hvilke tog som blir innstilt, er resultatet av et komplisert puslespill, forteller Lundeby. Han gir følgende eksempel:

– En lokfører starter dagen og hans arbeidsliste sier at det første han skal gjøre er å hente ut et tog, kjøre det Lillestrøm-Asker-Lillestrøm, og så en vending til. Det er fire togavganger. I tillegg er det en som avløser ham og skal kjøre det samme toget videre. Hvis han første er i streik, så blir ikke det toget tatt ut. Da må vi innstille alle avgangene det toget skulle ha hatt den dagen.

Da jeg var liten og krangla med min bror sa min mor altid: "den får gi seg først den som har mest vett." ...kanskje dere kunne lære litt av det.? Gi lokførererne det de vil ha!!! Jeg har snart ikke helse til dette.

Frustrert pendlerleder

Leder i pendlerforeningen Østfold og Follo, Willy Frantzen, er svært frustrert over at de nye samtalene mellom partene i togstreiken tirsdag ikke førte frem.

– For de 20.000 pendlerne i vårt distrikt er situasjonen ille. Vi har jobbet voldsomt hardt for å få slutt på streiken slik at togpendlerne kan gjenoppta sin normale reisehverdag, sier han til Aftenposten.

Han forteller at pendlerforeningen hører historier om folk som får trekk i lønn på grunn av at de sliter med å komme seg på jobb, og studenter som frykter å måtte ta et ekstra semester fordi de mister viktige forelesninger.

– Jeg har selv forsøkt å kjøre inn til Oslo og brukte tre ganger så lang tid som vanlig. Trafikken inn til Oslo er allerede nær et sammenbrudd, sier Frantzen.