Norge

Belønnet for å ha fått handicappede i jobb

Ingrid Ihme (27) satte handicappedes deltagelse i arbeidslivet på dagsordenen i Telenor.

 • Merete Landsend

Viktig signal.Denne uken fikk kvinnen prisen "Kunsten å lede mennesker" for å ha bidratt til å få uføre ut i jobb. Norsk Institutt for Personaladministrasjon (NIPA) og bemanningsselskapet Manpower står bak prisen, som årlig deles ut til en person som har lykkes i å endre tanker og adferd i arbeidet med å lede og utvikle mennesker og organisasjoner.-Dette gir et viktig signal om at flere ønsker å satse på funksjonshemmede som arbeidskraft, sier en fornøyd Ihme.Siden 1996 har hun gjennom Telenors handicapprosjekt (HCP) vært med på å rekruttere funksjonshemmede til arbeidslivet.Årlig tar Telenor inn 15 uføretrygdede personer som i tre måneder blir utplassert i en Telenor-avdeling for å få arbeidstrening. Prosjektet er et samarbeid mellom Telenor og Aetat og skal være et springbrett ut i yrkeslivet. I 80 prosent av tilfellene kommer deltagerne ut i fast ordinært arbeid etterpå.Til nå er det Aetat som har lønnet deltagerne som en del av en rehabilitering. Nå har også flere aktører i arbeidsmarkedet, deriblant Manpower, vært i dialog med Ihme for samarbeid om rekruttering av nye medarbeidere.27-åringen har vært en pådriver for å etablere samme prosjekt i Telenors bedrifter i Trondheim, Bergen, Fredrikstad, Sverige og Danmark i tillegg til i Oslo.-Fordi jeg er funksjonshemmet selv, vet jeg hvor viktig jobben er for oss mennesker. Å bli utestengt fra arbeidslivet er svært negativt for selvfølelsen. Det å ha en jobb og kunne gi noe tilbake til samfunnet er sterkt knyttet til identiteten, sier hun.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år

 2. NORGE

  Odvar Nordlis liv i bilder

 3. NORGE

  Etter 22. juli ønsket AUF-lederen å rive hele bygget. I dag er han glad for at det ikke ble gjort.

 4. NORGE

  Frykter kollaps for gods på jernbane i 2019. Det kan bety 1000 flere lastebiler på veiene.

 5. NORGE

  KrF og Venstre mistet over 2.000 medlemmer på ett år

 6. NORGE

  Ungsomsvolden i Bergen: Vidar Helland ventet på pizza, plutselig var kjeven knust