Norge

- Vi vil alltid minnes 22. juli 2011 som en mørk dag i vårt lands historie

  • Vi vil alltid minnes 22. juli som en mørk dag i vår historie, sa stortingspresidenten da Kongen og kronprinsen møtte til historisk minnemarkering på Stortinget i dag. Hele Norges skal hedre terrorofrene 21. august
  • Stine Barstad
    Journalist

Stortinget kom sammen til minnesamling mandag kl. 12 for å minnes de omkomne under terrorhandlingene i Oslo og på Utøya.

Under samlingen på Stortinget gjorde statsminister Jens Stoltenberg det klart at det skal arrangeres en stor nasjonal minnemarkering for terrorofrene i Oslo Spektrum søndag 21. august.

Etterlatte, overlevende og andre som er direkte berørt vil bli invitert til Spektrum, sammen med hjelpemannskaper, helsepersonell og andre som bidro i forbindelse med hendelsene.

Stortingspresident Dag Terje Andersen. FOTO: SCANPIX

— Jeg vil takke for all omtanke fra hele verden. Vi har som nasjon fått føle at vi ikke er alene. Det gir styrke, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale.

Se utdrag fra talen i videoen øverst.

- Det vi har opplevd sammen er fremdeles ikke til å fatte

Dagens minnemarkering på Stortinget, der både kong Harald og kronprins Haakon var til stede, ble innledet av en tale av stortingspresident Dag Terje Andersen.

Da navnene på alle omkomne ble lest opp var det mange som gråt i stortingssalen, og mange ga hverandre varme klemmer etter markeringen. Flere AUF-medlemmer som var på Utøya var tilstede.

- Vi vil alltid minnes 22. juli 2011 som en mørk dag i vårt lands historie. 77 mennesker ble drept, mange ble kritisk og alvorlig skadet, og vitnesbyrdene fra de overlevende er hjerteskjærende. Det vi har opplevd sammen er fremdeles ikke til å fatte. Det var et angrep på våre verdier og vårt fellesskap, sa stortingspresidenten.

Han takket alle de som bidro fra redningsmannskaper og ved ulykkesstedet, og understreket at de har vært med på å redde mange liv. Han trakk også frem heltemotet AUF-ungdommene på Utøya viste.

— Takk til hver og en av heltene, sa Andersen.

Han fremhevet også kongefamiliens innsats, og statsministerens håndtering av den mest krevende situasjonen i Norge siden andre verdenskrig.

Kong Harald og kronprins Haakon deltar under minnemarkeringen. FOTO: STORTINGET

Fremhevet samholdet

Stortingspresidenten trakk også fram det tverrpolitiske samarbeidet og samholdet etter terroraksjonene, og samholdet blant det norske folk.

— Jeg føler stor ydmykhet overfor folket som har valgt oss. Det er et privilegium å lede et folk som sammen velger rett kurs. Derfor skal vi selv om vi har lidd store tap holde sammen mot en demokratisk kurs. Det er lov å føle sinne. Men vi må gjøre sinne om til styrke. Og ytterliggående synspunkter må konfronteres og motvirkes med motargumenter, ikke sensur, sa Andersen.

- Et sterkt budskap de siste dagene er budskapet fra overlevende. Terror må ikke føre til hat. Nå må vi sammen ta ansvaret for å gjøre ord om til handling, var blant det stortingspresidenten sa i sin tale.

— Det norske folk har besvart iskalde handlinger med varme holdninger. La oss forplikte oss til budskapet fra AUF-jenta Helle Gannestad: Om en mann kan skape så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan skape sammen.

AUF ble skutt på, men en hel generasjon har reist seg i tårevåt protest. 22. juli-generasjonen er våre helter og vårt håp.
Statsminister Jens Stoltenberg

- Vi er et land i sorg

Også statsminister Jens Stoltenberg rettet en varm takk til politi, redningsmannskaper, frivillige og alle andre som har bidratt etter at terroren rammet.

— Jeg vil takke Kongen og Kronprinsen og hele kongefamilien for varmt nærvær, og stortinget for å stå samlet som en enhet, sa statsministeren.

- Vi er fortsatt en land i sorg. Nå begraver vi våre døde fra Regjeringskvartalet og Utøya. Foreldre våker ved sykesengene, mange gråter, hjerter blør. Fortsatt skal vi trøste de som trenger å sørge, gi omsorg til de som sliter, ære de døde. Men i tillegg er det tid for å si takk.

Utenfor Stortinget er det stort sikkerhetsoppbud. En rekke folk har samlet seg, og bombehunder har gjennomsøkt stortingsbygget. FOTO: STINE BARSTAD

— Våre helter og våre håp

— Men den varmeste takken går til det norske folk, som tok ansvar de det ble krevet, som beholdt verdigheten og som valgte demokratiet. Og størst blant folket er de unge.

- AUF ble skutt på, men en hel generasjon har reist seg i tårevåt protest. 22. juli-generasjonen er våre helter og vårt håp, sa Stoltenberg.

Han forsikret også at samholdet og samarbeidet befolkningen i Norge har viste etter at terroraksjonene rammet, også skal reflekteres i det politiske arbeidet og debatten når politikerne snart går i gang med valgkamp og politisk arbeid.

— Vi skal opptre med samme klokskap og respekt som det norske folk, med det frie ord som våpen, og i denne salen skal vi la menneskeverd og trygghet vinne over hat. Det skylder vi det norske folk.

Stort sikkerhetsoppbud

Også kong Harald og kronprins Haakon er til stede under minnemarkeringen, i tillegg til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Det er historisk at representanter fra kongefamilien møter i Stortinget utenom den årlige åpningen av Stortinget etter sommerferien, når kongen leser trontalen

Minnesamlingen var også åpen for publikum, men det var begrenset med plass. Etter markeringen vil det arrangeres en sammenkomst for de fremmøtte.

Utenfor Stortinget var det stort sikkerhetsoppbud. En rekke folk samlet seg, og bombehunder gjennomsøkte stortingsbygget.

Etter minnemarkeringen møtte Stoltenberg pressen sammen med de parlamentariske lederne for alle partiene etter minnesamlingen.

Les også

  1. - Må bearbeide barnas sterke inntrykk

  2. Jagland: - Terrorhandlingene er et varsel til hele Europa

Blomsterhav utenfor Stortinget.