Ibsen laget sitt eget pengesystem

Henrik Ibsen tegnet pengesedler til kona Suzannah som hun kunne veksle inn når han fikk penger for bøkene sine.

Henrik Ibsen ble etterhvert en holden mann, men hadde i mange år en trang økonomi. Til jul og fødselsdager laget han derfor sine egne «pengesedler» til kona Suzannah. De kunne innløses hos dikteren når han fikk oppgjør fra forlaget. Sedlene er hentet fra Ibsen-samlingen ved Universitetet i Oslo.
  1. juni 1873 var Henrik Ibsen i Wien. Dagen etter var konas bursdag – Suzannah Ibsen fylte 37. Ibsen skrev brev hjem for å gratulere med dagen (slik var skikken før telefonen og Facebooks tid).

«Kære Suzannah!

Da det nu begynder at lakke imod den skønne tid da der skalbrases og steges tre dage i rad og da kaffekedlen ikke er af ilden fra den tidlige morgen, så vil jeg tilskrive Dig nogle ord for at lykønske Dig med dagen. Af pragtfulde gaver må Du indtil videre lade Dig nøje medindlagte pengeseddel, som jeg beder Du ikke vil forsmå og som Du straks kan lade omveksle imod preussisk mynt. Hvis ikke Thomas (Suzannahs halvbror, red. anm.) havdeværet usynlig de sidste dage, så havde jeg sendt en liden ting med ham. Men han lod sig ikke se, og rejste uden at tage afsked. Du må altså være tålmodig, kære katttt!»

Henrik Ibsen (1828-1906) var en norsk forfatter og dramatiker, født i Skien.  Han fikk sitt internasjonale gjennombrudd med skuespillet «Et dukkehjem» (1879) og har siden vært et litterært verdensnavn. Han regnes som grunnleggeren av det moderne realistiske drama.

PengelensIbsens svigerdatter Bergliot Ibsen – datter av Bjørnstjerne Bjørnson og gift med Ibsen-ekteparets eneste barn, sønnen Sigurd – ga et utfyllende bilde:

«Gjennem de mange fattige årene manglet Ibsen ofte kontanter. Ved jul og fødselsdager brukte han da å forære sin hustru en tegning av en pengeseddel på det beløp han gjerne vilde ha ofret på dagen. Den fikk først gyldighet, når der kom penger fra forlaget, og kunde da innfries i den «Ibsenske Nationalbank».

Ibsen utstyrte disse pengesedlene med ekeløv og små kattehoder. Men først og fremst med avbildningen av hennes annet kjælenavn – Ørnen, eller Hørnen, som han også skrev det.

«Det var altså ikke den prøisiske ørn, som man har trodd, det var bildet på hans hustru – hjemmets ørn» , skrev Bergliot Ibsen i sine memoarer, De tre , som ble utgitt i 1948.

Noen ganger laget han også slike pengesedler til deres bryllupsdag, 18. juni.

Henrik Ibsen ble etterhvert en holden mann, men hadde i mange år en trang økonomi. Til jul og fødselsdager laget han derfor sine egne «pengesedler» til kona Suzannah. De kunne innløses hos dikteren når han fikk oppgjør fra forlaget.

Ibsen tegnet også ordensbrev – Den Ibsenske husorden – for hjelp og støtte i trange tider. Ibsens pengesedler og ordensvesen var altså til husbruk.Men hvor rik – i hard valuta – ble Henrik Ibsen på sitt forfatterskap?

Tøff start

Historieprofessor Narve Fulsås ved Universitetet i Tromsø har gransket Ibsens private økonomi.

Da forfatteren og hans lille familie i 1864 forlot Christiania og slo seg ned i Roma, var de i en svært vanskelig økonomisk stilling. Han slet med gammel gjeld og hadde dessuten ubetalt farskapsbidrag og skatt.

Suzannah Ibsen (1836-1914), født Suzannah Daae Thoresen i Herøy i Møre og Romsdal. Hun giftet seg med Henrik Ibsen i 1858 og beskrives som en usedvanlig sterk personlighet som var meget belest og interessert i kunst.

Resultatet var at Ibsen levde med utpanting og auksjonstrusler hengende over seg. I tillegg til dette, og sannsynligvis i sammenheng med det, kom alkoholproblemer og i alle fall én tung sykdomsperiode i slutten av 1861, skriver Fulsås i ett av bindene i det store forskningsprosjektet om Ibsen som ble gjennomført i årene 1998 til 2010.

Levde spartansk

Det store vendepunktet kom i 1866. Da fikk Ibsen diktergasje (en årlig, statlig garantiinntekt) samtidig som Brand ble utgitt i fire opplag. På toppen av det hele fikk han to store reisestipend. Men selv om inntektene steg og han ble kvitt sin gjeld og hadde penger i banken, fortsatte familien å leve nøysomt.

Så spartansk var det at sønnen Sigurd ikke torde å invitere kamerater hjem, og han ble ertet for de romslige klærne moren sydde til ham av farens avlagte tøy, ifølge svigerdatterens erindringer.

Teaterinntektene ble størst

Ibsen førte regnskapsbøker som gir forskerne et godt innsyn i hans økonomi. Oversikten viser at bokinntektene de fleste år før 1880 var større enn teaterinntektene, påpeker Fulsås.

Sigurd Ibsen (1859-1930) var eneste barn av Henrik og Suzannah Ibsen. Han var diplomat, politiker og forfatter og var Norges statsminister i Stockholm 1903–1905. Han giftet seg i 1892 med sanger Bergliot Bjørnson (1869–1953), datter av Bjørnstjerne Bjørnson og Karoline Reimers Bjørnson.

Ibsen plasserte en stadig større del av honorarinntektene i verdipapirer. Fra 1877 var finansinntektene større enn diktergasjen.Han tjente godt sammenlignet med lønnsadelen i samfunnet på den tiden – embetsstanden, viser Fulsås’ oversikt. I 1879 hadde Ibsen en årsinntekt på 17.609 kroner. En ekspedisjonssjef hadde 5400 kroner og en byråsjef 3400 kroner.

I 1890-årene var teaterinntektene for første gang større enn bokinntektene. Den viktigste nye inntektskilden i 1890-årene var inntekter fra oversatte bøker.Den britiske Ibsen-biografen Michael Meyer hevdet at det er en myte at Ibsen var en velstående mann. Ibsens inntekter var elendige sammenlignet med inntektene til de fremste engelske forfatterne, påsto han.Fulsås avviser Meyers resonnement.

«Tar vi i betraktning Ibsens meget behagelige produksjonstempo, hans tilsynelatende ubetydelige hjemmemarked og hans mangel på formell beskyttelse innenfor de store litterære språkområdene, kan konklusjonen knapt bli noen annen enn at hans inntekter var eksepsjonelt høye», skriver Fulsås og konkluderer:

«Ibsen var den eneste norske forfatteren på denne tiden som ble rik av sitt forfatterskap».

Protesterte på skatten

Ibsen flyttet tilbake til Norge i 1891.Nesten fra første stund etter at han kom hjem, protesterte han på skatten. Skattetrykket var noe større enn han var vant til i Bayern, der han og kona bodde de siste årene i utlendighet.

Skatteetaten i Oslo fastsatte en inntekt på 10.000 kroner og en formue på 200.000 kroner for 1891 – det første året i hjemlandet. Året etter ble anslaget oppjustert til 25.000 kroner i inntekt og 400.000 kroner i formue.

Ibsen protesterte mot ligningsmyndighetenes skjønn. Protesten førte delvis frem – inntekten ble redusert til 12.000 kroner og formuen til 200.000 kroner. Dette var grunnlaget for skatteberegningen i flere år.

Henrik Ibsen utstyrte ofte sine «pengesedler» og små kjærlighetserklæringer med en tegning av Ørnen, eller Hørnen, som han gjerne kalte sin kone Suzannah. Selv var han katten.

Fulsås mener å kunne fastslå at Ibsens inntekter i utgangspunktet var satt for lavt og ble mer og mer misvisende. Formuen ble derimot overvurdert.Ibsens egen fortegnelse viste at verdien av verdipapirene var på 125.000 kroner i 1891. Ti år senere var den nesten tredoblet, til 333.000 kroner. Det tilsvarer ca. 20 millioner kroner i dagens verdi. Dette er det siste kjente anslaget over hans formue.

I tillegg hadde Ibsen tilgodehavender i flere andre land etterhvert som det kom på plass avtaler som sikret forfattere honorarer for oversatt litteratur og teateroppføringer.

Artikkelen er hentet fra siste utgave av Aftenpostens månedlige historiemagasin. Du kan bestille abonnement på Aftenposten Historie til introduksjonspris ved å ringe 05041, eller sende SMS til 1905 med kodeord APH6 for 6 utgaver til kr 279 eller APH11 for 11 utgaver til kr 449.

Skifteoppgjøret til Ibsens dødsbo er ikke kjent. Det har derfor heller ikke vært mulig å anslå hvor stor Ibsen-formuen var da han døde.Men formuen fortsatte å øke etterhvert som bøkene hans ble oversatt til stadig flere språk og skuespillene ble satt opp ved teatre i stadig flere land som gjorde opp for seg.

Bosatte seg i Villa Ibsen

Sønnen Sigurd forvaltet Ibsen-formuen. Etter morens død i 1914 bodde han og hans familie i utlandet.

En stor del av formuen var i Tyskland – selve kronlandet for de store inntekter fra Ibsens forfatterskap, ifølge Lars Roar Langslet, som har skrevet en biografi om Sigurd Ibsen.

Det store krakket i 1923 og den etterfølgende hyperinflasjonen i Tyskland utraderte nesten hele de ibsenske tilgodehavender på over 300.000 mark. Det ubekymrede rikmannslivet som Sigurd Ibsen og hans familie hadde levd, ble mer usikkert.

Og når familiens samlede hotellregninger for ett år kunne nå langt over 100.000 kroner, var det også blitt en økonomisk nødvendighet å se seg om etter et hjem, skriver Langslet.

Ibsen kjøpte en ruvende villa i fjellene ovenfor Bolzano. Her – i Villa Ibsen i Seis am Schlern i Sør-Tyrol – bodde Bergliot og Sigurd Ibsen så lenge de levde.

Kjetil Bang-Hansen (t.v.) er regissør for Henrik Ibsens «Brand» på Det Norske Teatret, med blant andre Agnes Kittelsen og Svein Tindberg på scenen.

Brand på Det Norske TeatretHenrik Ibsen er ikke blant dramatikerne som spilles mest på Det Norske Teatret. Det er over 40 år siden «Brand» sist ble spilt.Men denne måneden var det première på en oppsetning der Edvard Hoem har gjendiktet Ibsens klassiker til nynorsk.

Les anmeldelsen: «Brand tar ikke fyr»

Svein Tindberg levendegjør Brand, og det kan være skremmende, innrømmer han:

— Det er alltid slik med klassikerne. Det er grusomt å gå inn i dem, for mange husker jo andre som har hatt rollen.

Historien om den fanatiske presten Brand er aktuell også i dag.

— Religiøs fanatisme preger mye av vår hverdag, sier regissør Kjetil Bang-Hansen, og viser blant annet til dem som drar fra Norge for å krige i Syria.

Les også:

Skjebnesvangert å være barn av geniene

Ga bort Ibsens bilder, har aldri sett dem igjen

Ville forby etternavn som sluttet på -sen