Norge

Holder fast ved forskningsdataene

Medisinsk direktør Einar Wibe avviser kritikken. Pharmacia og Pfizer stiller seg fullt og helt bak de data som ble publisert om studien.

Behandlingstiden ble gjort rede for i selve publikasjonen. Beskyldningene om snusk er derfor helt ubegrunnet. Den fullstendige rapporten fra studien er på mange tusen sider. Beregningsmåten som ble brukt i publikasjonen er den som har minst feilkilder knyttet til seg. Om man gjør beregninger på andre tidspunkter, kommer man dog ikke ut særlig forskjellig. Celebra er et veldokumentert og trygt legemiddel som brukes av 35 millioner mennesker på verdensbasis. Pasienter melder tilbake at de har fått et nytt og bedre liv med Celebra. I denne aktuelle saken opptrer redaktøren i Tidsskrift for Den norske lægeforening uryddig. Hun og Lars Slørdal har gjennom uttalelser i Aftenposten 14. og 15. juni gjort Pharmacia og Pfizer til sin motpart.I etterhånd har hun så invitert Lars Slørdal til å forfekte sitt syn i en artikkel i Tidsskriftet, som hun så kommenterer og bifaller på lederplass. Pharmacia og Pfizer ble ikke informert om dette og fikk ingen anledning til å kommentere sakens innhold i tidsskriftet. Som part i saken synes vi det er uholdbart og underlig. Vi synes også at tiddskriftet burde innhentet synspunkter fra minst enlege som har ansvar for pasienter, opplyser Wibe.

Les også

  1. Giktmedisin kan falle ut av blå resept

Les mer om

  1. Helse