Norge

Kan få millionlønn etter brakvalget

Valgresultatet i Oslo tilsier at MDG får flere heltidspolitikere. For listetopp Lan Marie Nguyen Berg kan det bety mangedobling av lønnen.

Med sine fem mandater har MDG kommet i en attraktiv vippe-posisjon, og kan velge å samarbeide både med Ap og Høyre. Hvis Shoaib Sultan blir ordfører, vil han få en årslønn på nesten 1,3 millioner kroner. Partiets toppkandidat Lan Marie Nguyen Berg vil nesten tidoble lønnen hvis hun blir byråd. Selv som komiteleder vil hun mangedoble lønnen. Foto: Ole Gunnar Onsøien

 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz

Venstresiden med Arbeiderpartiet i spissen vil i samarbeid med MDG prøve å ta over jobbene til ordfører Fabian Stang (til venstre) og byrådsleder Stian Berger Røsland. Hvis de to blir kastet, mister de også sine millionlønninger i Oslo kommune. Foto: Heiko Junge

Blant de folkevalgte i Oslo kommune ligger ordføreren og byrådslederen på lønnstoppen med årslønninger på 1.264.000 kroner. De får samme lønn som statsrådene i regjeringen. Dermed får de automatisk lønnshopp når statsrådene får høyere lønn.

Deretter kommer byrådene på lønningslistene. De får 90 prosent av statsråd-lønnen. Dette utgjør for tiden 1.137.000 kroner til Oslos syv byråder.

Varaordføreren tjener noe mindre enn byrådene, men har en brutto årsinntekt på 869.000 kroner.

Alle tallene kommer fra en oversikt Osloby har fått fra Bystyrets sekretariat.

12 heltidspolitikere

Når det gjelder bystyret, har Oslo 12 heltidspolitikere. I tillegg til ordfører og varaordfører er lederne og nestlederne i de fem komiteene i bystyret heltidspolitikere. De ti lederne og nestlederne har 806.000 kroner i årsinntekt.

Det er partiene selv som blir enige om hvem som skal lede komiteene. I dag har Arbeiderpartiet tre ledere/nestledere i komiteene, mens Høyre, Venstre og Frp har to hver. SV har ett slikt verv. Noen av disse mister jobben når det nye bystyret kommer på plass i oktober. Dette fordi MDG trolig får en-to ledere/nestledere.

Flere av valgvinner MDGs representanter, som nå etter alt å dømme får sentrale verv i toppen av Oslo-politikken, er relativt uerfarne i gamet, og har aldri tjent stort på sitt politiske engasjement. Det endrer seg trolig nå.

Det er naturlig at listetopp Lan Marie Nguyen Berg (MDG) får en av heltidsstillingene, og muligens også en av byrådsstillingene med millionlønn. Uansett tyder alt på et voldsomt lønnshopp for 28-åringen, som i dag jobber som forskningsassistent Cicero. I siste ligning (for 2013) står hun oppført med 67.599 kroner i inntekt.

Og hvis partiet får ordførerposten, betyr det også en millionlønn for Shoaib Sultan som var registrert med 256.999 kroner i inntekt i 2013.

Ligningstallene viser inntekt etter at fradragene er trukket fra. Derfor tjener kandidatene i realiteten noe mer enn det som kommer frem i ligningen.

Rundt 100.000 til bystyremedlemmer

Når det gjelder «vanlige» bystyremedlemmer, som er alt fra studenter til vanlige lønnsmottagere med verv som bystyremedlem, så tjener de 27.000 kroner i året. På toppen av dette vil det komme 5650 kroner for hvert heldagsmøte. Til gjengjeld varer et slikt møte i 10–12 timer.

De fleste møtene i bystyret varer i seks-syv timer. For disse møtene er godtgjørelsen satt til 3400 kroner. Det er omtrent samme beløp for møtene i komiteene når man ikke er heltidspolitiker.

Et bystyremedlem som deltar i alle møter i bystyret og i komiteen vedkommende sitter i, vil da lande på cirka 100.000 kroner.

Varamedlemmer i bystyret har krav på 13.500 kroner i året. I tillegg kommer møtehonorar når de møter for en fast representant som har fravær.

Kan få lønnet permisjon

Allerede tirsdag formiddag uttalte byrådsleder Stian Berger Røsland at det kan gå mot et byrådsskifte.

— Nå får vi la Ap og Raymond Johansen starte å gjennomføre disse forhandlingene, men jeg blir ikke overrasket hvis de avklarer at det er grunnlag for et skifte, har han sagt til Aftenposten.

Røsland, som er utdannet jurist, har vært heltidspolitiker i en årrekke. Dette vil han trolig fortsette med selv om han går av. Da som opposisjonsleder. Men hvis han velger å droppe politikken, kan han få fratredelsesytelse for inntil tre måneder etter bestemte regler.

Reglene sier blant annet at «dersom representanten har annen arbeidsinntekt i ytelsesperioden, skal fratredelsesytelsen bortfalle eller avkortes». Med andre ord er det ikke lov til å heve lønn fra en ny jobb og samtidig få etterlønn fra kommunen.

Så mye tjener Oslos toppolitikere på vervene:

Ordfører: 1.264.000 kroner

Byrådsleder: 1.264.000

Byrådene (syv tilsammen): 1.137.000

Varaordfører: 869.000

Ledere/nestledere i de fem komiteene i bystyret: 806.000

 1. Les også

  Oslo blir grønnere, men Ap vil ha ordføreren

 2. Les også

  De Grønne klar til å avgjøre maktkamp i Oslo

 3. Les også

  «Nå får vi la Ap og Raymond Johansen starte forhandlingene»

Relevante artikler

 1. OSLO

  Oslos ordfører og byrådsleder får 40.000 mer i lønn

 2. OSLO

  Ordføreren fikk nei til å revurdere politikernes millionlønn

 3. NORGE

  Ikke lenger fylleslag i bystyret

 4. NORGE

  Barna våre dør! Hører du!

 5. NORGE

  Advarer mot å spise blåskjell en rekke steder

 6. NORGE

  Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak